Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2469Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200922.02.2020 - 12:47
2160Decyzja Nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.22.02.2020 - 12:47
1253Nr 205 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania22.02.2020 - 12:50
1979Nr 544 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok22.02.2020 - 13:01
1584Nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 22.02.2020 - 13:04
2695DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”22.02.2020 - 13:16
118Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 22.02.2020 - 13:21
1139Nr 136 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka22.02.2020 - 13:26
853Nr 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym22.02.2020 - 13:27
932Nr 18/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Medycznych 22.02.2020 - 13:28
1145Nr 20 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-200822.02.2020 - 13:28
1675Nr 456 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Winfriedowi LIEBEROWI22.02.2020 - 13:28
1295Nr 54 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Olsztyn za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę dróg22.02.2020 - 13:31
2028Nr 36 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.02.2020 - 13:31
3820Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 22.02.2020 - 13:31
2232Nr 405 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja22.02.2020 - 13:50
1599Nr 676 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej22.02.2020 - 14:04
1323Protokół Nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 października 2012 roku22.02.2020 - 14:14
1158Nr 9 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego22.02.2020 - 14:30
2196ogłoszenie o pracy22.02.2020 - 14:41
1476Nr 160 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.02.2020 - 14:41
4123Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.22.02.2020 - 15:08
2630Nr 551 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-202022.02.2020 - 15:13
935Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska22.02.2020 - 15:16
126Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii22.02.2020 - 15:23
899Nr 103/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim22.02.2020 - 15:27
2587Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201322.02.2020 - 15:28
1944Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki22.02.2020 - 15:32
1763Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de22.02.2020 - 15:33
1263Nr 163 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"22.02.2020 - 15:33

Łącznie 24600314 odwiedzin dla wszystkich podstron.