Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2854Nr 316 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych12.08.2020 - 01:41
93Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne12.08.2020 - 01:47
128Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)12.08.2020 - 01:49
2688Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM12.08.2020 - 01:53
3323Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej12.08.2020 - 01:57
7512Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna12.08.2020 - 02:14
677Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 12.08.2020 - 02:15
2684UCHWAŁA NR 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie12.08.2020 - 02:20
2751Ogłoszenie o przetargu 12.08.2020 - 02:20
2304Ogłoszenia o przetargu12.08.2020 - 02:21
3181OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych12.08.2020 - 02:23
1763Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”12.08.2020 - 02:27
1575Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus12.08.2020 - 02:32
217Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.12.08.2020 - 02:34
2678Nr 26 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę12.08.2020 - 02:56
1423Nr 95 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/3, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 3 oraz udziałem w gruncie i budynku12.08.2020 - 02:58
2257Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2009/201012.08.2020 - 02:59
702Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 12.08.2020 - 03:07
236Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 12.08.2020 - 03:09
336Nr 112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 12.08.2020 - 03:27
313Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego 12.08.2020 - 03:43
2467Protokół Nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku12.08.2020 - 03:44
3366Wartość budynków i budowli 2005/200612.08.2020 - 03:49
1566Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”12.08.2020 - 04:11
1205Nr 49 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z College of Medicine, Qatar University, Katar12.08.2020 - 04:26
1345Nr 12 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej12.08.2020 - 04:40
2413Protokół nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2008 r.12.08.2020 - 04:56
2976Wartość budynków i budowli 2006/200712.08.2020 - 04:58
1385Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego12.08.2020 - 04:59
1569Protokół Nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku12.08.2020 - 05:38

Łącznie 26548976 odwiedzin dla wszystkich podstron.