Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1568Nr 138/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie01.12.2021 - 00:10
114Nr 82/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo01.12.2021 - 00:24
698Nr 102/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2021 - 00:26
1703Nr 78 z dnia 4 lpca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym "Politechnika Lwowska", Ukraina01.12.2021 - 00:39
188Nr 57/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...01.12.2021 - 00:40
1587Nr 144 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie01.12.2021 - 00:47
2826Nr 574 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Urszuli WACHOWSKIEJ01.12.2021 - 00:48
473Nr 176/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021 01.12.2021 - 01:01
452UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII WYDZIAU LEKARSKIEGO01.12.2021 - 01:09
4161Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.12.2021 - 01:18
2869Nr 141/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.12.2021 - 01:18
1419konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 01.12.2021 - 01:19
963Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim01.12.2021 - 01:19
2403otwarty konkurs na stanowisko administracyjne01.12.2021 - 01:19
10057Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 01.12.2021 - 01:22
235Nr 21/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnej...01.12.2021 - 01:22
8616Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.01.12.2021 - 01:42
2268Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”01.12.2021 - 01:45
1402Nr 52/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie gospodarki komunalnej01.12.2021 - 01:45
3264Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”01.12.2021 - 01:48
5313Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.01.12.2021 - 01:50
774UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY01.12.2021 - 01:50
2740Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej01.12.2021 - 01:51
2364Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2021 - 01:54
1573Nr 81/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń01.12.2021 - 01:54
2353Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 r.01.12.2021 - 01:55
2992Nr 285 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa GŁADKOWSKIEGO01.12.2021 - 02:09
3538Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki01.12.2021 - 02:10
3703Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo01.12.2021 - 02:11
1531Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego01.12.2021 - 02:12

Łącznie 31573283 odwiedzin dla wszystkich podstron.