Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2120UCHWAŁA Nr 950 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proj21.09.2020 - 14:23
1872UCHWAŁA Nr 948 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. Jerze21.09.2020 - 14:23
2359UCHWAŁA Nr 940 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Zygmuntowi LITWIŃCZUKOWI, dr. h. c.21.09.2020 - 14:23
2073UCHWAŁA Nr 939 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok21.09.2020 - 14:23
1937UCHWAŁA Nr 933 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury d21.09.2020 - 14:23
1907UCHWAŁA Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda21.09.2020 - 14:23
1878UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 21.09.2020 - 14:23
1985UCHWAŁA Nr 899 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 21.09.2020 - 14:24
1825UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej21.09.2020 - 14:24
1797UCHWAŁA Nr 891 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 719 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku przy ul. 21.09.2020 - 14:24
1973UCHWAŁA Nr 888 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg21.09.2020 - 14:24
1931UCHWAŁA Nr 887 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego dr. hab. Alvydasowi NIKŽENTAITISOWI21.09.2020 - 14:24
2316UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego21.09.2020 - 14:24
1874UCHWAŁA Nr 874 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Stefana EWERTOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 21.09.2020 - 14:24
1914UCHWAŁA Nr 865 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych21.09.2020 - 14:25
2103UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych21.09.2020 - 14:25
1990UCHWAŁA Nr 849 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.09.2020 - 14:25
1985UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku21.09.2020 - 14:25
4254Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2020 - 14:25
2481Nr 822 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku21.09.2020 - 14:26
2249Nr 802 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 583 Senatu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku21.09.2020 - 14:26
2316Nr 793 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Pawła BRZUZANA21.09.2020 - 14:26
2480Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM”21.09.2020 - 14:27
2331Nr 775 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok 21.09.2020 - 14:27
2611Nr 773 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 14:27
2360Nr 768 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.09.2020 - 14:27
2187Nr 754 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku filologia21.09.2020 - 14:28
2876Nr 745 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr Beaty HEPFNER-FRYGIER21.09.2020 - 14:28
2392Nr 732 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”21.09.2020 - 14:28
2504Nr 730 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-201321.09.2020 - 14:29

Łącznie 27012753 odwiedzin dla wszystkich podstron.