Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1476Protokół Nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku25.05.2020 - 21:52
629Nr 54/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury...25.05.2020 - 21:53
1247Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.05.2020 - 21:54
1099Nr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.05.2020 - 21:54
1203Nr 61/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych...25.05.2020 - 21:55
2615Protokół nr 22 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2007 r.25.05.2020 - 21:56
2269UCHWAŁA Nr 966 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 21:57
777Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...25.05.2020 - 21:57
1065Nr 28/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia środowiskowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” 25.05.2020 - 21:57
1002Nr 21/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka angielskiego”25.05.2020 - 21:57
1752Nr 572 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201625.05.2020 - 21:58
952Nr 84/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”25.05.2020 - 21:59
1854Nr 98/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”25.05.2020 - 22:05
1915Nr 77/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regionalnym Centrum Informatycznym25.05.2020 - 22:06
2695Nr 61/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu W25.05.2020 - 22:08
1876Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”25.05.2020 - 22:12
2164Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 25.05.2020 - 22:14
4075Nr 497 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2020 - 22:17
1789Nr 512 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus25.05.2020 - 22:24
2070Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie25.05.2020 - 22:24
1124Nr 51 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie ratyfikowania Porozumienia między Konferencją Rektórów Akademickich Szkół Polskich a Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r.25.05.2020 - 22:25
1942Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2020 - 22:30
1712UCHWAŁA Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Annę ORGA25.05.2020 - 22:39
1907Nr 24/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w ramach projektu pt. „Inżynieria chemiczna i procesowa...25.05.2020 - 22:39
1462Nr 767 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina25.05.2020 - 22:48
5836Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia25.05.2020 - 22:49
1963Nr 26/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska25.05.2020 - 22:50
1120Nr 54/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Produkcja i marketing pasz przemysłowych” na „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo ...25.05.2020 - 22:50
2559 Protokół Nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku25.05.2020 - 22:51
1210Nr 54 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004 25.05.2020 - 22:52

Łącznie 25764622 odwiedzin dla wszystkich podstron.