Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1168Nr 260 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych 16.11.2019 - 09:05
741Nr 258 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:06
991Nr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.11.2019 - 09:06
992Nr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok16.11.2019 - 09:06
1020Nr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie16.11.2019 - 09:06
985Nr 243 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów i określenia efektów kształcenia16.11.2019 - 09:06
887Nr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202016.11.2019 - 09:06
963Nr 234 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku16.11.2019 - 09:06
865Nr 228 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.11.2019 - 09:06
1047Nr 226 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201816.11.2019 - 09:06
1025Nr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności16.11.2019 - 09:06
1115Nr 220 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności16.11.2019 - 09:06
904Nr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...16.11.2019 - 09:06
952Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury..."16.11.2019 - 09:06
1334Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne....16.11.2019 - 09:06
1005Nr 213 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...16.11.2019 - 09:07
928Nr 212 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202016.11.2019 - 09:07
891Nr 211 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-16.11.2019 - 09:07
843Nr 204 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:07
882Nr 203 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok16.11.2019 - 09:07
1777Nr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:07
1097Nr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:07
1057Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki ..."16.11.2019 - 09:07
1039Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”16.11.2019 - 09:07
957Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej16.11.2019 - 09:07
956Nr 188 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:07
1077Nr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie16.11.2019 - 09:07
1233Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”16.11.2019 - 09:07
1334Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."16.11.2019 - 09:07
1065Nr 177 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Aart de KRUIF 16.11.2019 - 09:07

Łącznie 23495992 odwiedzin dla wszystkich podstron.