Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2341Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.17.09.2019 - 15:23
2394Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”. 17.09.2019 - 15:25
1033Nr 83/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2019 - 15:31
1314Protokół Nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku17.09.2019 - 15:38
729Nr 59/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 17.09.2019 - 15:49
2833Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja17.09.2019 - 15:49
888Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej K17.09.2019 - 16:06
2037Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2019 - 16:21
819Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2019 - 16:22
1980Nr 615 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku17.09.2019 - 16:23
745Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach17.09.2019 - 16:36
294Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201917.09.2019 - 16:42
831Nr 47/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2019 - 16:52
1578Nr 30/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”17.09.2019 - 17:06
2038wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem17.09.2019 - 17:06
1787Nr 38/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.09.2019 - 17:07
1845Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”17.09.2019 - 17:14
1235Nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”17.09.2019 - 17:15
1110Nr 38/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 17:20
628Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...17.09.2019 - 17:26
1985Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.09.2019 - 17:27
669Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie17.09.2019 - 17:44
795Nr 26/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów17.09.2019 - 17:45
450Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 17:56
1813Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku17.09.2019 - 18:01
1108Nr 179 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeskim Uniwersytetem Państwowym im. I.I. Miecznikowa, Ukraina17.09.2019 - 18:02
272Nr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.09.2019 - 18:25
1604Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”17.09.2019 - 18:34
1444UCHWAŁA Nr 1010 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabelli JANISZEWSKIEJ-OBAREK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.09.2019 - 19:00
102Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 17.09.2019 - 19:31

Łącznie 22869750 odwiedzin dla wszystkich podstron.