Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
599UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ16.06.2019 - 06:43
1161Nr 707 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności Uniwersytetu16.06.2019 - 06:51
2198Nr 709 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.06.2019 - 06:53
1334Nr 710 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201616.06.2019 - 06:53
1997Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna16.06.2019 - 06:55
1268Nr 722 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy Pl. Łódzkim 316.06.2019 - 07:02
1468Nr 727 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 07:13
1756Nr 737 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.06.2019 - 07:25
1306Nr 629 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii i Immunologii Rozrodu „Acad. Kiryl Bratanow” Bułgarskiej Akademii Nauk16.06.2019 - 07:28
1643T E R M I N A R Z posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201216.06.2019 - 07:29
1409Nr 631 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z East West Education Group w Ałmaty, Kazachstan16.06.2019 - 07:29
1570Nr 57/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu w ramach szkolenia obronnego16.06.2019 - 07:30
1306Nr 632 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Instytutem Krzemienieckim w Krzemieńcu, Ukraina16.06.2019 - 07:30
1426Nr 741 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.06.2019 - 07:31
1180Nr 742 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok16.06.2019 - 07:32
1188Nr 743 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)16.06.2019 - 07:33
1255Nr 747 w sprawie osobowej16.06.2019 - 07:36
1131Nr 112/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.06.2019 - 07:36
1217Nr 749 w sprawie osobowej16.06.2019 - 07:38
1570Nr 642 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201516.06.2019 - 07:39
1661Nr 752 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 07:40
1498Nr 647 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201516.06.2019 - 07:40
1351Nr 649 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok16.06.2019 - 07:41
1604Nr 755 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/201616.06.2019 - 07:42
1466Nr 650 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/1316.06.2019 - 07:42
1227Nr 757 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 1416.06.2019 - 07:43
1352Nr 643 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c. 16.06.2019 - 07:43
1183Nr 758 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Alei Wojska Polskiego 14 w Olsztynie16.06.2019 - 07:45
1288Nr 645 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. Richardowi MERKOWI16.06.2019 - 07:45
1432Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska16.06.2019 - 07:57

Łącznie 21846709 odwiedzin dla wszystkich podstron.