Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1878UCHWAŁA Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Zbigniewa NASAL04.08.2020 - 14:28
1559Nr 86/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami „Natura 2000””04.08.2020 - 14:37
2655Nr 234 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie04.08.2020 - 15:02
4085Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201104.08.2020 - 15:07
1068Nr 29/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-202004.08.2020 - 15:10
1761Nr 411 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marcina DĘBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.08.2020 - 15:17
1064Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomośc04.08.2020 - 16:23
2711Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.04.08.2020 - 16:24
1169Nr 63/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Terapie biologiczne”04.08.2020 - 16:25
2291UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY04.08.2020 - 18:10
1689Protokół Nr 37 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku04.08.2020 - 18:13
1307Nr 165 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2004/200504.08.2020 - 18:14
3237Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki04.08.2020 - 18:17
1013Nr 109/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii04.08.2020 - 18:39
2280Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integr04.08.2020 - 18:42
5546Wybory Rektora04.08.2020 - 18:43
1113Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 18:44
1070Nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.08.2020 - 19:12
294Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu04.08.2020 - 19:14
1319Nr 126 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2002/200304.08.2020 - 19:17
799KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...04.08.2020 - 19:39
1945Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”04.08.2020 - 19:57
1557Nr 31/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 78/201204.08.2020 - 20:05
2629Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.04.08.2020 - 20:21
1265Nr 62 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM04.08.2020 - 20:23
2450UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.04.08.2020 - 20:49
1955Protokół Nr 29 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku04.08.2020 - 21:46
724Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych04.08.2020 - 22:43
583Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 04.08.2020 - 22:46
2280Nr 26 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Małgorzatę SUŚWIŁŁO, prof. UWM04.08.2020 - 22:54

Łącznie 26498587 odwiedzin dla wszystkich podstron.