Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2427Nr 276 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Wojciecha SOBIESKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 20:29
2480Nr 253 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Preparaty biologiczne zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne..."08.05.2021 - 20:33
2457Nr 246 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Zdzisława ŻYWICY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 20:35
2470Nr 235 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok08.05.2021 - 20:37
3151Nr 233 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku08.05.2021 - 20:37
2518Nr 226 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś08.05.2021 - 20:39
5323Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat08.05.2021 - 20:40
3081Nr 215 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Statuetki Nicolaus Copernicus08.05.2021 - 20:41
2373Nr 210 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada OCALEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 20:42
2596Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO08.05.2021 - 20:43
3655Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach08.05.2021 - 20:43
2812Nr 196 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego oraz budżetów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201308.05.2021 - 20:45
2413Nr 166 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina08.05.2021 - 20:50
2901Nr 155 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej 08.05.2021 - 20:53
2523Nr 153 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Roberta WÓJCIKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 20:53
2529Nr 151 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka MELNYKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 20:53
2528Nr 147 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny OSTROUCH-KAMIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 08.05.2021 - 20:54
2550Nr 145 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO08.05.2021 - 20:54
2734Nr 143 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja08.05.2021 - 20:55
2713Nr 132 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok08.05.2021 - 20:57
1799Nr 747 w sprawie osobowej08.05.2021 - 20:58
2952Nr 834 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem w Maastricht08.05.2021 - 21:36
2255Nr 831 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy08.05.2021 - 21:37
2597Nr 826 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych08.05.2021 - 21:38
2656Nr 815 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Katolickim Uniwersytetem08.05.2021 - 21:40
2790Nr 814 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej08.05.2021 - 21:40
2588Nr 810 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.05.2021 - 21:41
2457Nr 794 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra MAJERA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.05.2021 - 21:44
2566Nr 784 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Mordwińskim Uniwersytetem Państwowym im. N. P. Ogariewa, Federacja Rosyjska08.05.2021 - 21:48
2602Nr 776 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11”08.05.2021 - 21:49

Łącznie 29288335 odwiedzin dla wszystkich podstron.