Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
933Nr 12/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”13.02.2020 - 20:48
2326Decyzja Nr 30/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego13.02.2020 - 21:18
1139Nr 238 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200513.02.2020 - 21:29
1359Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”13.02.2020 - 21:38
783Nr 66/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany nazwy stanowiska Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej na Prorektor ds. Collegium Medicum13.02.2020 - 22:00
634Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.02.2020 - 22:22
2234UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.02.2020 - 22:32
1253Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.02.2020 - 22:32
1024Nr 28 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, pod budynkiem stacji transformatorowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 69 m. Olsztyna13.02.2020 - 22:36
2676Nr 99 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 13.02.2020 - 23:49
2698Nr 272 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego13.02.2020 - 23:54
1133Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania13.02.2020 - 23:58
692Załącznik nr. 114.02.2020 - 00:04
2227Nr 115 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201614.02.2020 - 00:13
1703UCHWAŁA Nr 1011 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzenny NOWICKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego14.02.2020 - 00:14
74Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych 14.02.2020 - 00:21
2567Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14.02.2020 - 00:27
912Nr 51/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym tytułem „Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego14.02.2020 - 00:31
1918Decyzja Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55 z 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersyt14.02.2020 - 01:04
1255Nr 245 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok14.02.2020 - 01:17
559Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)14.02.2020 - 01:36
1127Nr 72/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom...14.02.2020 - 01:41
480sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201714.02.2020 - 01:47
2239Nr 44/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego14.02.2020 - 01:53
3086Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu14.02.2020 - 01:56
3336Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.14.02.2020 - 02:01
954Nr 57/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola funduszy unijnych” 14.02.2020 - 02:11
1218Nr 98/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Filologia polska”14.02.2020 - 02:11
1671Nr 451 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Kaliningradzie, Rosja.14.02.2020 - 02:17
2113Nr 768 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa14.02.2020 - 02:22

Łącznie 24495106 odwiedzin dla wszystkich podstron.