Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2493Nr 537 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych15.09.2019 - 07:45
1033Nr 47/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu15.09.2019 - 07:59
7165Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku15.09.2019 - 08:05
1058Nr 265 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Charkowskm Państwowym Uniwersytetem Technicznym Budownictwa i Architektury, Ukraina15.09.2019 - 08:05
1263Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”15.09.2019 - 08:06
1919Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.09.2019 - 08:31
1738Protokół Nr 29 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku15.09.2019 - 08:32
1038Nr 91/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie technik kreatywnych w nauczaniu15.09.2019 - 08:41
3199Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201315.09.2019 - 09:17
1522Nr 498 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łężanach 15.09.2019 - 09:32
2209DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ15.09.2019 - 09:35
2388Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie15.09.2019 - 09:36
1531Nr 435 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 106 z dnia 14 grudnia 2012 roku15.09.2019 - 09:54
1118Nr 206 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Valle d'Aosta, Włochy15.09.2019 - 10:00
1359Nr 201 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 315.09.2019 - 10:08
1035Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych15.09.2019 - 10:13
2325Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.15.09.2019 - 10:15
1498Nr 329 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Piotra ZAPOTOCZNEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.09.2019 - 10:23
2060Nr 191 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy Placu Jedności Słowiańskiej 215.09.2019 - 10:49
171sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201615.09.2019 - 10:57
2239Nr 791 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 r.15.09.2019 - 11:07
1127Nr 248 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Grupy Santander15.09.2019 - 11:18
2383Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”15.09.2019 - 11:32
1146Nr 154 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa15.09.2019 - 11:54
1650Protokół Nr 28 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku15.09.2019 - 11:55
1225Nr 117/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Odnawialne źródła energii”15.09.2019 - 12:53
1611Nr 41/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 12:54
3168ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.15.09.2019 - 12:58
1130Nr 262 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda15.09.2019 - 13:02
1708Decyzja Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn15.09.2019 - 13:26

Łącznie 22847599 odwiedzin dla wszystkich podstron.