Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
374Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 28.06.2020 - 08:14
1554Nr 69/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-201728.06.2020 - 08:16
1241Nr 32 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie28.06.2020 - 08:46
229Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.06.2020 - 08:51
926Nr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim28.06.2020 - 08:55
1819Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.06.2020 - 09:15
2322Nr 662 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Wioletty JASKÓLSKIEJ28.06.2020 - 09:15
1733Nr 145 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, w roku akademickim 2002/200328.06.2020 - 10:02
1762Nr 591 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej28.06.2020 - 10:03
4273Wydział Sztuki28.06.2020 - 10:09
1363Nr 15/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich28.06.2020 - 10:21
2305ogłoszenie o pracy28.06.2020 - 10:26
2270Decyzja Nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.28.06.2020 - 10:29
2460Nr 709 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Tadeusza BACIA28.06.2020 - 11:21
1210Nr 53 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nieodpłatnego oddania prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ul. Szrajbera 1128.06.2020 - 11:37
2025Decyzja Nr 47/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych 28.06.2020 - 11:51
2764UCHWAŁA Nr 1001 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią w Kaliningradzie 28.06.2020 - 11:52
578Nr 98/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie28.06.2020 - 12:04
1263Nr 120 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie studiów doktoranckich w Uniwersytecie28.06.2020 - 12:33
2624DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu28.06.2020 - 12:38
2114Kryteria kwalifikacji28.06.2020 - 13:41
2813Nr 316 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych28.06.2020 - 14:13
774Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii28.06.2020 - 14:29
1785Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201128.06.2020 - 14:45
2150TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2010/201128.06.2020 - 14:47
1892Nr 452 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja28.06.2020 - 14:47
2206Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2011/201228.06.2020 - 14:53
1341Nr 268 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Politechniką w Petersburgu, Rosja28.06.2020 - 15:04
2155Nr 520 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Instytutem Stosunków Międzynarodowych, Rosja28.06.2020 - 15:07
2668Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM28.06.2020 - 15:09

Łącznie 26129969 odwiedzin dla wszystkich podstron.