Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1142Nr 80/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki”25.09.2020 - 01:06
995Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji25.09.2020 - 01:28
2481Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.25.09.2020 - 01:54
1211Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektrycznych” 25.09.2020 - 02:16
2047UCHWAŁA Nr 860 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do25.09.2020 - 02:25
1816Nr 591 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej25.09.2020 - 03:40
1978Decyzja Nr 26/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac25.09.2020 - 04:13
2291Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2009/201025.09.2020 - 04:23
1665Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz25.09.2020 - 04:36
1886Nr 515 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki25.09.2020 - 05:26
1999P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie25.09.2020 - 06:12
2085Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz25.09.2020 - 07:25
2733Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200925.09.2020 - 07:44
3718Nr 55 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 550 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...25.09.2020 - 08:41
1465Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok25.09.2020 - 09:23
1985Decyzja Nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Kom25.09.2020 - 10:27
2341Nr 850 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej25.09.2020 - 11:01
1890Nr 513 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem położonego w miejscowości Kocibórz 9, Gmina Reszel 25.09.2020 - 11:08
1414Nr 199 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rok25.09.2020 - 11:11
1126Nr 18 z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia dzienne w Uniwersytecie w 2000 roku25.09.2020 - 11:41
1871Nr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w Olsztynie25.09.2020 - 11:42
1987Decyzja Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn25.09.2020 - 14:28
6334D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.09.2020 - 14:54
2909konkurs na stanowisko koordynatora projektu25.09.2020 - 15:11
80Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt25.09.2020 - 15:37
2750UCHWAŁA Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Udo ARNOLDOWI25.09.2020 - 15:57
1388Nr 55 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku25.09.2020 - 16:14
960Nr 66/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii25.09.2020 - 17:41
1071Nr 78/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Ucze25.09.2020 - 17:43
1081Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 17:49

Łącznie 27071867 odwiedzin dla wszystkich podstron.