Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1011Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych10.06.2019 - 00:03
934Nr 74/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii10.06.2019 - 00:36
2590Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego10.06.2019 - 02:09
865Nr 57 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Berndowi Hoffmanowi10.06.2019 - 02:26
2561Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)10.06.2019 - 02:42
2264Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI10.06.2019 - 03:39
1033Nr 18 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnych dokumentów do propozycji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w miejscowości Małe Ciche gm. Poronin10.06.2019 - 04:07
2522UCHWAŁA Nr 999 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima10.06.2019 - 04:40
1764UCHWAŁA Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.06.2019 - 06:15
1904Nr 288 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2009 rok10.06.2019 - 06:19
2261Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.10.06.2019 - 06:34
2357UCHWAŁA Nr 1002 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencj10.06.2019 - 06:49
4829Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat10.06.2019 - 07:01
726Nr 28/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia środowiskowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” 10.06.2019 - 07:18
2193Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.10.06.2019 - 07:58
981Nr 129 z dnia 30 stycnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa10.06.2019 - 07:59
1458DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.06.2019 - 08:21
1527UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa10.06.2019 - 08:22
719Nr 42/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Komputery i Nanotechnologia”10.06.2019 - 08:43
1538Decyzja Nr 49/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębi10.06.2019 - 08:45
699Nr 57/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola funduszy unijnych” 10.06.2019 - 09:01
696Nr 83/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”10.06.2019 - 09:19
69Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W10.06.2019 - 09:28
2176Nr 100/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.06.2019 - 09:44
837Nr 88/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo pracy”10.06.2019 - 09:47
1551Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.06.2019 - 09:52
1642UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 10.06.2019 - 09:54
1637Decyzja Nr 57/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie jednorazowej wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w postaci 10.06.2019 - 10:23
1591Zarządzenie Nr 83/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”10.06.2019 - 10:28
461Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 10.06.2019 - 10:32

Łącznie 21820534 odwiedzin dla wszystkich podstron.