Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2178Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 r.20.08.2019 - 03:34
904Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 20.08.2019 - 03:37
2239słownik skrótów20.08.2019 - 03:41
1201Sprawozdanie finansowe za rok 200920.08.2019 - 03:59
1367Nr 3/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania procedur w zakresie opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.08.2019 - 03:59
1456Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku20.08.2019 - 04:44
1367Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie20.08.2019 - 05:00
2513Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi20.08.2019 - 05:26
1379WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT20.08.2019 - 06:13
2868P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie20.08.2019 - 06:37
2458Nakłady na remonty 2006/200720.08.2019 - 06:40
436CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 20.08.2019 - 06:40
1245Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”20.08.2019 - 06:47
2009Decyzja Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201220.08.2019 - 07:00
2695Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.20.08.2019 - 07:11
1946Decyzja Nr 41/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-204/09 pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca20.08.2019 - 07:29
994Nr 63/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich20.08.2019 - 08:07
1341Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk20.08.2019 - 08:23
1881Decyzja Nr 42/2008 Rektora z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.08.2019 - 08:25
930Nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich20.08.2019 - 08:37
2113TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2009/201020.08.2019 - 08:55
2267Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 20.08.2019 - 09:08
2235Protokół nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 r.20.08.2019 - 10:01
1524Nr 23/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych... 20.08.2019 - 10:22
3258Źródła finansowania majątku uczelni 2006/200720.08.2019 - 10:29
1299Protokoły 2012/201320.08.2019 - 10:30
209Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty20.08.2019 - 10:36
2207Decyzja Nr 30/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego20.08.2019 - 10:42
1695Decyzja Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy20.08.2019 - 10:58
2991Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201420.08.2019 - 10:59

Łącznie 22542800 odwiedzin dla wszystkich podstron.