Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2198Prezentacja publiczna założeń projektu "Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy"18.10.2020 - 13:01
2710Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 r.18.10.2020 - 13:28
882Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 18.10.2020 - 13:43
6397Godziny rektorskie18.10.2020 - 13:54
2242Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.18.10.2020 - 13:55
1436Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-201618.10.2020 - 15:19
804UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH18.10.2020 - 16:33
55Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego18.10.2020 - 17:12
3098Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych18.10.2020 - 17:22
2918Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.18.10.2020 - 18:11
2993INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI18.10.2020 - 18:50
814Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii18.10.2020 - 18:53
192Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego18.10.2020 - 19:13
1031UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ18.10.2020 - 20:39
1843Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury18.10.2020 - 22:00
823Załącznik nr. 118.10.2020 - 22:11
711CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych18.10.2020 - 22:47
1519Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 18.10.2020 - 22:58
1189KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH18.10.2020 - 22:59
2579Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.18.10.2020 - 23:26
3935dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy18.10.2020 - 23:37
2818OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM18.10.2020 - 23:53
3368Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.19.10.2020 - 00:42
3517Godziny Rektorskie19.10.2020 - 01:20
2501Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.19.10.2020 - 01:22
2818Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.19.10.2020 - 01:36
1600Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 19.10.2020 - 01:52
2499Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r.19.10.2020 - 01:52
3356UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC19.10.2020 - 02:10
2729KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE19.10.2020 - 02:54

Łącznie 27294404 odwiedzin dla wszystkich podstron.