Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
324Nr 188/2019 z dnia 31 października 2019 roku sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo04.08.2020 - 00:23
2098Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 00:43
969Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 04.08.2020 - 01:00
1246Nr 124 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych04.08.2020 - 01:38
425Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 02:50
1327Nr 63 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 02:50
313KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ04.08.2020 - 05:13
1288Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok04.08.2020 - 05:26
1713Nr 510 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO04.08.2020 - 05:41
2411Nr 555 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jolanty WIECZOREK04.08.2020 - 06:52
1830UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO04.08.2020 - 07:08
805Nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników ....04.08.2020 - 08:02
1585Nr 742 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok04.08.2020 - 08:05
238Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii04.08.2020 - 08:08
283Nr 222/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich 04.08.2020 - 08:36
1476Nr 10/2014 z dnia 12 lutego 2014 rokuw sprawie Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I stopnia na kierunku zamawianym „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”04.08.2020 - 09:01
1127Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 04.08.2020 - 09:58
2564Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej” 04.08.2020 - 09:58
2137Kryteria kwalifikacji04.08.2020 - 10:06
1211Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 04.08.2020 - 10:15
623UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) 04.08.2020 - 10:47
1658Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku04.08.2020 - 11:15
1949UCHWAŁA Nr 889 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Popiełuszki04.08.2020 - 11:29
3145Stanowisko ds. Energetycznych04.08.2020 - 11:34
278Nr 27/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 04.08.2020 - 12:00
1469Nr 808 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201604.08.2020 - 12:27
1352Nr 59/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia04.08.2020 - 12:46
1121Nr 48/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201604.08.2020 - 12:48
2069UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.08.2020 - 13:33
1941Nr 770 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Połockim, Białoruś04.08.2020 - 13:36

Łącznie 26498425 odwiedzin dla wszystkich podstron.