Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
27012Rozdzielnia Korespondencji19.04.2021 - 17:00
907Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii19.04.2021 - 17:00
186ALEKSANDRA ALICJA DRAŻBO19.04.2021 - 17:01
563Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 17:01
10360Współpraca Międzynarodowa19.04.2021 - 17:01
7148Władze Wydziału Nauk Technicznych19.04.2021 - 17:02
2069Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”19.04.2021 - 17:02
262977Zamówienia publiczne19.04.2021 - 17:02
3488Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych19.04.2021 - 17:02
1427Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok19.04.2021 - 17:02
1480Nr 76 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Kostanajskim Państwowym Instytutem Pe19.04.2021 - 17:02
69119Regionalne Centrum Informatyczne19.04.2021 - 17:03
80849Biuro Kadr i Spraw Socjalnych19.04.2021 - 17:03
2422Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów19.04.2021 - 17:03
63Nr 61 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przyjęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie darowizny w postaci sprzętu laboratoryjnego19.04.2021 - 17:03
2827Nr 726 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów 19.04.2021 - 17:03
65644słownik skrótów19.04.2021 - 17:03
18490Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria19.04.2021 - 17:03
1611Nr 85/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA- POKL.04.01.01-00-095/10-00 19.04.2021 - 17:03
3500przetarg kopertowy19.04.2021 - 17:04
2269Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/201519.04.2021 - 17:04
1501Nr 69/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji19.04.2021 - 17:05
1506Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.04.2021 - 17:05
8980Dyrektor Gabinetu Rektora 19.04.2021 - 17:05
30Nr 70 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym19.04.2021 - 17:05
1639Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 19.04.2021 - 17:05
905Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię19.04.2021 - 17:06
2907Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.19.04.2021 - 17:06
2425Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.04.2021 - 17:07
1252Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.04.2021 - 17:08

Łącznie 28953780 odwiedzin dla wszystkich podstron.