Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
863Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym19.04.2021 - 15:14
2024Nr 516 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki19.04.2021 - 15:15
14477Rejestry - Wydział Nauki o Żywności19.04.2021 - 15:15
41310Wydział Nauk Medycznych19.04.2021 - 15:15
39341Wydział Prawa i Administracji19.04.2021 - 15:15
1235PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM 19.04.2021 - 15:15
6806Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.19.04.2021 - 15:15
155KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 15:16
1748UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY19.04.2021 - 15:16
25047PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA19.04.2021 - 15:16
2097Nr 516 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy koszt19.04.2021 - 15:16
915UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA19.04.2021 - 15:17
158Nr 25 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”...19.04.2021 - 15:17
1163Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat19.04.2021 - 15:17
957KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...19.04.2021 - 15:17
2347Decyzja Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi19.04.2021 - 15:17
1618Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji19.04.2021 - 15:18
48668Dział Kadr19.04.2021 - 15:18
2490Nr 226 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś19.04.2021 - 15:18
1170Nr 63/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/201919.04.2021 - 15:18
4025 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 19.04.2021 - 15:18
1033Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.04.2021 - 15:19
1421Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność...19.04.2021 - 15:19
1144Nr 133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 19.04.2021 - 15:19
344Nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.19.04.2021 - 15:20
2356Nr 620 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony19.04.2021 - 15:20
2847Decyzja Nr 14 z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Pełnomocnika w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.19.04.2021 - 15:20
1480Nr 87/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie „Pedagogika kultury zdrowotnej” 19.04.2021 - 15:20
1123Nr 47 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-203019.04.2021 - 15:20
137Nr 73 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku19.04.2021 - 15:20

Łącznie 28953163 odwiedzin dla wszystkich podstron.