Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2007UCHWAŁA Nr 904 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie26.02.2021 - 08:35
99Nr 39 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202026.02.2021 - 08:36
14360Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN26.02.2021 - 08:36
831Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych26.02.2021 - 08:36
1883Decyzja Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz na 26.02.2021 - 08:36
819Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”26.02.2021 - 08:36
2565Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.26.02.2021 - 08:36
1396Nr 133 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:36
1067Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad26.02.2021 - 08:37
9519Dział Planowania i Analiz26.02.2021 - 08:37
1092Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:37
1048MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA26.02.2021 - 08:37
1353Nr 28/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Budownictwo w ramach projektu pt. „Zamawiamy i dobrego inżyniera..26.02.2021 - 08:37
2733Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r.26.02.2021 - 08:38
414Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku26.02.2021 - 08:38
860Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych26.02.2021 - 08:39
1171Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 26.02.2021 - 08:39
2193Decyzja Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55 z 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersyt26.02.2021 - 08:39
2016Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”26.02.2021 - 08:39
4248Nr 36/2018 z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:39
692Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)26.02.2021 - 08:39
435Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...26.02.2021 - 08:39
720Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) 26.02.2021 - 08:40
44499Biuro ds. Nauki26.02.2021 - 08:40
1577Nr 175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowej26.02.2021 - 08:40
3653Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”26.02.2021 - 08:40
2961Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok26.02.2021 - 08:41
1920Nr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok 26.02.2021 - 08:41
1569NR 161 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2016 rok26.02.2021 - 08:41
1787Nr 160 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2021 - 08:41

Łącznie 28473045 odwiedzin dla wszystkich podstron.