Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3003Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:27
10259Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich19.04.2021 - 15:27
2915Nr 281 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:28
3413Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.19.04.2021 - 15:28
2611Utrudnienia w parkowaniu (28 maja 2010)19.04.2021 - 15:28
2952Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego19.04.2021 - 15:28
8956Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 19.04.2021 - 15:28
534Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych19.04.2021 - 15:28
3674Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych19.04.2021 - 15:29
12619Kompetencje Rektora19.04.2021 - 15:29
1261Nr 52/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie gospodarki komunalnej19.04.2021 - 15:29
2905Ogłoszenie o przetargu 19.04.2021 - 15:29
2929STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku19.04.2021 - 15:29
335PROREKTOR DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM19.04.2021 - 15:29
1654Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201619.04.2021 - 15:30
16829Akademickie Centrum Mediów i Promocji19.04.2021 - 15:30
1818Dziekanat Wydziału Humanistycznego19.04.2021 - 15:30
52510Kanclerz 19.04.2021 - 15:30
2697Nr 23/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedz19.04.2021 - 15:31
2636Nr 732 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201619.04.2021 - 15:31
605Nr 569 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku...19.04.2021 - 15:31
1450Nr 98 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:32
346UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU KIEROWNIKA STOLARNI 19.04.2021 - 15:32
706UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT19.04.2021 - 15:32
616JANUSZ RUCIŃSKI19.04.2021 - 15:32
4947 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.04.2021 - 15:32
3138Nr 215 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Oleha MASLIENNIKOVA19.04.2021 - 15:33
2952Decyzja Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Lokalowej19.04.2021 - 15:33
1880Nr 805 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-201619.04.2021 - 15:33
80848Biuro Kadr i Spraw Socjalnych19.04.2021 - 15:33

Łącznie 28953502 odwiedzin dla wszystkich podstron.