Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
902Nr 437 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bronisława SITKA na członka Rady Doskonałości Naukowej26.02.2021 - 05:58
293Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)26.02.2021 - 05:58
2343Nr 361 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 22 z dnia 21 września 2012 roku 26.02.2021 - 05:58
1671Nr 60/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 05:59
5898Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.02.2021 - 05:59
2717Zarządzenie NR 22 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.26.02.2021 - 06:00
4528Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG26.02.2021 - 06:01
2515Nr 27/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 06:01
1119Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie26.02.2021 - 06:01
2653Nr 33/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 06:02
2818Nr 27/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia standardów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszty26.02.2021 - 06:02
2548Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "Łężany" Spółka z o.o.26.02.2021 - 06:03
1155UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 26.02.2021 - 06:04
1375Nr 183 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie26.02.2021 - 06:04
1043Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.02.2021 - 06:05
17515Struktura Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.02.2021 - 06:05
3971Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 26.02.2021 - 06:05
12698Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe26.02.2021 - 06:05
191Nr 15 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 26.02.2021 - 06:05
3521Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów26.02.2021 - 06:05
1175UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH 26.02.2021 - 06:05
3668Nr 227 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Riazańską Państwową Akademią Medyczną im. dr I.P. Pawłowa (RiazGMU), Rosja 26.02.2021 - 06:06
941Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202026.02.2021 - 06:06
12988Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.02.2021 - 06:06
39304Struktura Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.02.2021 - 06:06
3934Ordynacja wyborcza26.02.2021 - 06:06
1252Nr 26/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej: ekonomia26.02.2021 - 06:07
9968Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 26.02.2021 - 06:07
3268Nr 124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 06:08
406Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa26.02.2021 - 06:08

Łącznie 28472706 odwiedzin dla wszystkich podstron.