Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1366Nr 36 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej i planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztnie na rok 200322.10.2020 - 01:07
251711Strony usunięte22.10.2020 - 01:07
1333Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok22.10.2020 - 01:07
1316Nr 34 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia w Olsztynie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej22.10.2020 - 01:07
1296Nr 33 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej22.10.2020 - 01:07
1299Nr 32 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu 22.10.2020 - 01:07
1353Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej22.10.2020 - 01:07
1416Nr 30 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Jakości i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych22.10.2020 - 01:07
1384Nr 29 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie polityki kadrowej22.10.2020 - 01:07
1348Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania22.10.2020 - 01:07
1293Nr 27 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003-2005, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego22.10.2020 - 01:07
1197Nr 26 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2003 roku.22.10.2020 - 01:07
1292Nr 25 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2003 roku22.10.2020 - 01:07
1281Uchwała Nr 24 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 01:07
1381Nr 23 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2001/200222.10.2020 - 01:07
1391Nr 22 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności22.10.2020 - 01:07
1212Nr 21 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej22.10.2020 - 01:07
1368Nr 20 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Tuwima stanowiącego własność gminy Olsztyn22.10.2020 - 01:07
1280Nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie warunków kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo"22.10.2020 - 01:07
1416Nr 18 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnych dokumentów do propozycji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w miejscowości Małe Ciche gm. Poronin22.10.2020 - 01:07
1356Nr 17 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnych dokumentów do propozycji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Sikorskiego22.10.2020 - 01:07
1216Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny22.10.2020 - 01:07
1321Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny22.10.2020 - 01:07
1367Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:07
1395Nr 13 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:07
1341Nr 12 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania22.10.2020 - 01:07
1375Nr 11 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii22.10.2020 - 01:07
1332Nr 10 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 01:07
1702Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 01:07
1393Nr 8 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia o Współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Rosja22.10.2020 - 01:07

Łącznie 27283192 odwiedzin dla wszystkich podstron.