Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1393Nr 8 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Informatycznego18.04.2021 - 20:43
1055Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna18.04.2021 - 20:43
223Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202418.04.2021 - 20:43
2244Nr 72/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Integrowana produkcja i ochrona roślin”18.04.2021 - 20:44
390Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202018.04.2021 - 20:44
2799Nr 21/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2012-201618.04.2021 - 20:45
2284Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok18.04.2021 - 20:45
2634Nr 263 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony18.04.2021 - 20:46
4421Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich18.04.2021 - 20:46
4111Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów18.04.2021 - 20:47
1765Nr 32 z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 160 m. Olsztyna pod budowę trafostacji osiedlowej18.04.2021 - 20:47
17006Władze Wydziału Geoinżynierii18.04.2021 - 20:48
2512Nr 178 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jerzego KALECZYCA18.04.2021 - 20:48
38186Biblioteka Uniwersytecka18.04.2021 - 20:48
16805Wydział Nauki o Żywności18.04.2021 - 20:49
939Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 20:50
38779Dział Zabezpieczenia Logistycznego18.04.2021 - 20:50
1880Decyzja Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych18.04.2021 - 20:51
2318Nr 11/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym18.04.2021 - 20:52
7913Stowarzyszenie Absolwentów18.04.2021 - 20:52
1446Nr 98 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 20:52
1245Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska18.04.2021 - 20:52
2772Protokół nr 18 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 12 kwietnia 2010 roku18.04.2021 - 20:53
38118Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 20:53
1591Nr 19 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie nadania Zakładowi Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii Wydziału Nauk Medycznych imienia Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego18.04.2021 - 20:53
2365Nr 787 z dnia 25 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji18.04.2021 - 20:53
1322Nr 64/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.04.2021 - 20:53
2925Nr 68/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania” na „Zarządzanie i praca kierownicza”18.04.2021 - 20:54
572Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 18.04.2021 - 20:54
2460UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.04.2021 - 20:54

Łącznie 28945924 odwiedzin dla wszystkich podstron.