Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1611Nr 166 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie26.10.2020 - 14:21
3241Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora26.10.2020 - 14:21
1565Nr 771 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z IASCJ- Universidade do Sagrado Coração, Brazylia 26.10.2020 - 14:21
1146NR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)26.10.2020 - 14:21
1379Nr 120 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania STATUETKI NICOLAUS COPERNICUS prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU26.10.2020 - 14:21
717Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji26.10.2020 - 14:21
138Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)26.10.2020 - 14:21
1409Nr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie26.10.2020 - 14:21
1950Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 26.10.2020 - 14:21
1420NR 116 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.10.2020 - 14:22
1445Nr 97 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/5, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5 oraz udziałem w gruncie i budynku26.10.2020 - 14:22
38PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI26.10.2020 - 14:22
1055Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...26.10.2020 - 14:22
230Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej26.10.2020 - 14:22
1496Nr 127 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202026.10.2020 - 14:23
63070słownik skrótów26.10.2020 - 14:23
14Nr 159/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-202426.10.2020 - 14:23
16818Struktura Wydziału Geoinżynierii26.10.2020 - 14:23
434PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM 26.10.2020 - 14:23
172Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii 26.10.2020 - 14:23
1206Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202026.10.2020 - 14:23
19400Struktura Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.10.2020 - 14:23
13Nr 166/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020 - 14:23
3259Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 26.10.2020 - 14:23
20Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia26.10.2020 - 14:23
10431Gospodarowanie odpadami26.10.2020 - 14:23
11Nr 161/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia26.10.2020 - 14:23
4421Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 26.10.2020 - 14:24
2551Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.26.10.2020 - 14:24
1911Nr 801 w sprawie osobowej26.10.2020 - 14:24

Łącznie 27331135 odwiedzin dla wszystkich podstron.