Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1826Nr 45/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1081Nr 44/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Fontes Slavia Orthodoxa” 22.10.2020 - 02:21
935Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 02:21
1066Nr 42/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej22.10.2020 - 02:21
1052Nr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
3915Nr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 22.10.2020 - 02:21
1096Nr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:21
1136Nr 38/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 02:21
961Nr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności22.10.2020 - 02:21
1320Nr 36/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 22.10.2020 - 02:21
1041Nr 35/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2017/201822.10.2020 - 02:21
1148Nr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1760Nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...22.10.2020 - 02:21
1333Nr 32/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie22.10.2020 - 02:21
1052Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 22.10.2020 - 02:21
979Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201822.10.2020 - 02:21
2232Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...22.10.2020 - 02:21
1226Nr 28/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1212Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1029Nr 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...22.10.2020 - 02:21
1142Nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1042Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach22.10.2020 - 02:21
1031Nr 23/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 76/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego22.10.2020 - 02:21
1003Nr 22/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników: Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz....22.10.2020 - 02:21
1386Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 02:22
998Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie22.10.2020 - 02:22
1447Nr 19/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:22
1019Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 02:22
1049Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia22.10.2020 - 02:22
1035Nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 02:22

Łącznie 27285791 odwiedzin dla wszystkich podstron.