Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
25273Straż Uniwersytecka26.10.2020 - 14:15
68Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202426.10.2020 - 14:15
1889Nr 318 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Krzemienieckim w Krzemieńcu, Ukraina26.10.2020 - 14:16
35220Regulamin udzielania zamówień publicznych26.10.2020 - 14:16
2597Nr 243 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER26.10.2020 - 14:16
2288Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2010/201126.10.2020 - 14:16
2419Nr 465 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Dariusza CHOSZCZA26.10.2020 - 14:16
1475Nr 230 z dnia 28 stycznia 2005 roku zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 roku26.10.2020 - 14:16
8641 Szablon kosztorysu26.10.2020 - 14:16
1064Nr 108 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu26.10.2020 - 14:17
864Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego26.10.2020 - 14:17
8848Bezzwrotne fundusze z UE26.10.2020 - 14:17
5271Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 14:17
1327Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.10.2020 - 14:17
1004Nr 256 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej26.10.2020 - 14:17
120Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka26.10.2020 - 14:17
1427NR 329 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU26.10.2020 - 14:17
1285Nr 66 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie doskonalenia struktury organizacyjnej Uniwersytetu26.10.2020 - 14:18
2263Nr 57/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201326.10.2020 - 14:18
125808Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.26.10.2020 - 14:18
64Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202426.10.2020 - 14:18
8449Studia stacjonarne 2008/200926.10.2020 - 14:18
1315Nr 261 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej 26.10.2020 - 14:19
4076Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni26.10.2020 - 14:19
708Nr 373 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok26.10.2020 - 14:19
1447Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie26.10.2020 - 14:19
2741Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.10.2020 - 14:20
233Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 26.10.2020 - 14:20
843Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202026.10.2020 - 14:20
61Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202426.10.2020 - 14:20

Łącznie 27331082 odwiedzin dla wszystkich podstron.