Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1892Nr 494 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Doroty d’AYSTETTEN20.09.2020 - 01:29
14150Pieczątki i pieczęcie20.09.2020 - 01:30
12307Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego20.09.2020 - 01:30
1766Nr 21/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.09.2020 - 01:30
2558Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 20.09.2020 - 01:30
1191UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 20.09.2020 - 01:30
6182Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego20.09.2020 - 01:30
1297Nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej20.09.2020 - 01:30
17580Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej20.09.2020 - 01:31
106Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 20.09.2020 - 01:31
1790Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.09.2020 - 01:31
11868Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)20.09.2020 - 01:31
1115Nr 54/2016 z dnia 21 października 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach20.09.2020 - 01:31
2574Nr 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016 20.09.2020 - 01:31
3679Ordynacja wyborcza20.09.2020 - 01:31
1516UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI20.09.2020 - 01:31
2795Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk20.09.2020 - 01:31
10585Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa20.09.2020 - 01:31
19001Wnioski o zaliczkę 20.09.2020 - 01:31
343Nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 20.09.2020 - 01:32
2569UCHWAŁA Nr 864 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej20.09.2020 - 01:32
11729Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej20.09.2020 - 01:32
9824Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”20.09.2020 - 01:32
78038Biuro Kadr i Spraw Socjalnych20.09.2020 - 01:32
11176Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie20.09.2020 - 01:32
2725Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów...20.09.2020 - 01:32
1129Nr 100 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2000/200120.09.2020 - 01:32
6061NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 20.09.2020 - 01:32
2366Nr 784 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Mordwińskim Uniwersytetem Państwowym im. N. P. Ogariewa, Federacja Rosyjska20.09.2020 - 01:32
1089Nr 341 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Tuwima w Olsztynie20.09.2020 - 01:32

Łącznie 26932470 odwiedzin dla wszystkich podstron.