Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2251Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 22:18
2871Nr 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016 27.01.2021 - 22:18
2849Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych27.01.2021 - 22:18
14922Biuro ds. Projektów Europejskich27.01.2021 - 22:18
2575Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.27.01.2021 - 22:19
27738Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM27.01.2021 - 22:19
2136Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:19
2375Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:20
3251Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201627.01.2021 - 22:21
2158Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”27.01.2021 - 22:21
44474Redakcja27.01.2021 - 22:22
3463Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa27.01.2021 - 22:22
1678Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 27.01.2021 - 22:23
4368Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)27.01.2021 - 22:23
3162Nr 7/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku27.01.2021 - 22:23
16567Akademickie Centrum Mediów i Promocji27.01.2021 - 22:24
4217Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza27.01.2021 - 22:24
950Nr 100/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:24
3064Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii27.01.2021 - 22:24
2069Nr 5/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:24
1862Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:25
240Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)27.01.2021 - 22:25
3371Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.27.01.2021 - 22:25
2085Nr 7/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:26
1095Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB27.01.2021 - 22:26
683UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki 27.01.2021 - 22:26
2027Nr 8/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 22:26
2613Nr 115 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201627.01.2021 - 22:27
2471Nr 116 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201627.01.2021 - 22:28
2445Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201627.01.2021 - 22:28

Łącznie 28211181 odwiedzin dla wszystkich podstron.