Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1097Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201901.10.2020 - 20:36
1135Nr 38/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian oraz jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 oku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:36
2590Nr 4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:37
1645Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych01.10.2020 - 20:37
10226Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych01.10.2020 - 20:37
2804Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania01.10.2020 - 20:38
2770UCHWAŁA Nr 975 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY, prof. UWM01.10.2020 - 20:38
1768Nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:38
2595Zarządzenie Nr 58/2009 Rektora z dnia 24 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”01.10.2020 - 20:38
1768WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT01.10.2020 - 20:38
1898Nr 416 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 18 z dnia 21 września 2012 roku01.10.2020 - 20:38
6693Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...01.10.2020 - 20:38
44933PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM01.10.2020 - 20:38
1384Nr 135 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Republika Włoska01.10.2020 - 20:38
335REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI01.10.2020 - 20:39
1690Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku01.10.2020 - 20:39
36384Dział Zabezpieczenia Logistycznego01.10.2020 - 20:40
989Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2019/202001.10.2020 - 20:40
926Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 01.10.2020 - 20:40
1269Nr 60 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2000 rok01.10.2020 - 20:40
3294Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku01.10.2020 - 20:40
2681Zarządzenie nr 29 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja głosu i retoryka funkcyjna”.01.10.2020 - 20:40
606sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201501.10.2020 - 20:40
92263Sprawy kadrowe01.10.2020 - 20:40
523sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201601.10.2020 - 20:41
2225Nr 200 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 20:41
2011Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 20:41
759sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201701.10.2020 - 20:41
3801Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:41
4930Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:41

Łącznie 27071630 odwiedzin dla wszystkich podstron.