Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1078UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI27.01.2021 - 23:04
3638Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda27.01.2021 - 23:04
504JUSTYNA MOŻEJKO-CIESIELSKA27.01.2021 - 23:04
60AGNIESZKA WISZNIEWSKA-ŁASZCZYCH27.01.2021 - 23:04
20MAŁGORZATA CICZKOWSKA-GIEDZIUN27.01.2021 - 23:04
1400TOMASZ GAJOWNIK27.01.2021 - 23:04
2413Nr 161 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.01.2021 - 23:04
2547Nr 162 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER27.01.2021 - 23:05
2423Nr 163 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie27.01.2021 - 23:06
3046Nr 164 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster...27.01.2021 - 23:06
2432Nr 376 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 4127.01.2021 - 23:07
2437Nr 165 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja27.01.2021 - 23:07
3120Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok27.01.2021 - 23:07
1984UCHWAŁA Nr 941 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny ROBAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.01.2021 - 23:08
2333Nr 166 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina27.01.2021 - 23:08
2758Nr 167 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina27.01.2021 - 23:08
2469Nr 168 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk...27.01.2021 - 23:09
2278Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki27.01.2021 - 23:10
2447Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie27.01.2021 - 23:10
1931Nr 587 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej27.01.2021 - 23:10
2198Nr 16/2013 z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchylenia decyzji nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego...27.01.2021 - 23:11
1225Nr 56/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich27.01.2021 - 23:11
2423Nr 17/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/1127.01.2021 - 23:11
2203Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.01.2021 - 23:12
2536Nr 502 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zewnętrznym podmiotom określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie27.01.2021 - 23:12
4184Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni27.01.2021 - 23:13
14539Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców27.01.2021 - 23:13
1950Decyzja Nr 38/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wydziału Nauk Medycz27.01.2021 - 23:14
1999Nr 506 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku27.01.2021 - 23:15
1755Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki27.01.2021 - 23:17

Łącznie 28211476 odwiedzin dla wszystkich podstron.