Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
30035Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:40
27595Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie08.08.2020 - 12:40
30726Regulamin organizacyjny UWM 08.08.2020 - 12:40
2306Nr 768 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa08.08.2020 - 12:40
1619Nr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza08.08.2020 - 12:40
1486Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej08.08.2020 - 12:41
1989UCHWAŁA Nr 866 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniw08.08.2020 - 12:41
2594Nr 529 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu SKOLIMOWSKIEMU08.08.2020 - 12:41
1131Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 12:41
2651Nr 23 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 08.08.2020 - 12:41
2129Nr 98/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:41
8536 Studia niestacjonarne 2009/201008.08.2020 - 12:41
2854Nr 430 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli”08.08.2020 - 12:42
5024Nr 249 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:42
1111Nr 418 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo"08.08.2020 - 12:42
7681Domy studenckie08.08.2020 - 12:42
2734Nr 250 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:42
1462Nr 117/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Odnawialne źródła energii”08.08.2020 - 12:42
2817Nr 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok08.08.2020 - 12:42
2568Nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń08.08.2020 - 12:42
2032Nr 49/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych08.08.2020 - 12:42
1638UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO 08.08.2020 - 12:43
1406Nr 449 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem 08.08.2020 - 12:43
27363Studia stacjonarne na WNM08.08.2020 - 12:43
690Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym08.08.2020 - 12:43
461Nr 589 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201908.08.2020 - 12:43
2784Nr 620 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201608.08.2020 - 12:43
3565Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja08.08.2020 - 12:43
2326Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 12:43
15067Studia niestacjonarne na WNM08.08.2020 - 12:43

Łącznie 26480180 odwiedzin dla wszystkich podstron.