Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1931Nr 46/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum” 22.10.2020 - 01:41
2284Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro22.10.2020 - 01:42
2622Nr 44/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 01:42
1927Nr 43/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 01:42
2021Nr 42/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 01:42
2920Nr 41/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 01:42
2500Nr 40/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta” 22.10.2020 - 01:42
2570Nr 39/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów zawartych w ramach projektów europejskich22.10.2020 - 01:42
2022Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska22.10.2020 - 01:42
2920Nr 37/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku22.10.2020 - 01:42
3335Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:42
4977Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:42
1875Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”22.10.2020 - 01:42
2019Nr 33/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:42
1959Nr 32/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska 22.10.2020 - 01:42
1874Nr 31/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska22.10.2020 - 01:42
2779Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”22.10.2020 - 01:42
4486Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:42
2471Nr 28/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:42
1924Nr 27/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie kryzysowe”22.10.2020 - 01:42
2588Nr 26/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość” 22.10.2020 - 01:42
780Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej22.10.2020 - 01:42
1886Nr 25/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości” 22.10.2020 - 01:42
2008Nr 24/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie”22.10.2020 - 01:42
1952Nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi” 22.10.2020 - 01:42
2151Nr 22/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”22.10.2020 - 01:42
2179Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych22.10.2020 - 01:42
2918Nr 20/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny22.10.2020 - 01:42
1988Nr 19/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”22.10.2020 - 01:42
3314Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy22.10.2020 - 01:42

Łącznie 27284693 odwiedzin dla wszystkich podstron.