Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
29038Studia podyplomowe29.03.2020 - 01:51
152Nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego29.03.2020 - 01:51
3225Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach29.03.2020 - 01:51
2017Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”29.03.2020 - 01:51
2453Samorząd studencki29.03.2020 - 01:51
2191Nr 545 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)29.03.2020 - 01:51
60Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1729.03.2020 - 01:51
2182Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok29.03.2020 - 01:51
1963Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych29.03.2020 - 01:51
7539Biuro Rzecznika Prasowego29.03.2020 - 01:51
2257Nr 71 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2012 rok29.03.2020 - 01:51
1124KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ29.03.2020 - 01:51
2627Nr 42/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”29.03.2020 - 01:52
2187Nr 472 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego dr n. med. Marii MICHEJDZIE29.03.2020 - 01:52
2154Nr 555 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 29.03.2020 - 01:52
2611Badanie losów absolwentów29.03.2020 - 01:52
2616Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201629.03.2020 - 01:52
5622Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych29.03.2020 - 01:52
3103Nr 69 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201629.03.2020 - 01:52
1829Decyzja Nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017 29.03.2020 - 01:52
949Nr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu29.03.2020 - 01:52
11597Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii29.03.2020 - 01:52
1533Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk29.03.2020 - 01:52
3489Ważne informacje29.03.2020 - 01:52
1462Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo29.03.2020 - 01:52
3617Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201629.03.2020 - 01:52
2719 Nr 317 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Oddziałem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Meleuz, Rosja29.03.2020 - 01:52
2619Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”29.03.2020 - 01:52
2398Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”29.03.2020 - 01:52
2090Nr 67 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 29.03.2020 - 01:52

Łącznie 24968760 odwiedzin dla wszystkich podstron.