Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2435Decyzja Nr 37/2008 Rektora z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 29.05.2020 - 18:27
1484Nr 887 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI29.05.2020 - 18:27
2081Decyzja Nr 45/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-201229.05.2020 - 18:27
1179Nr 44/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych29.05.2020 - 18:27
1534Nr 10/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 18:27
380Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 29.05.2020 - 18:28
237Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki29.05.2020 - 18:28
29308Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 18:29
2025UCHWAŁA Nr 950 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proj29.05.2020 - 18:29
2201Decyzja Nr 46/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych29.05.2020 - 18:29
1094Nr 231 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku29.05.2020 - 18:29
3583Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz29.05.2020 - 18:29
2717Nr 200 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów...29.05.2020 - 18:29
2884Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 18:29
3498Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg29.05.2020 - 18:30
2560Decyzja Nr 5/2009 Rektora z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych29.05.2020 - 18:30
740Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 18:30
3378Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201729.05.2020 - 18:30
2928Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”29.05.2020 - 18:31
2402Nr 204 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie29.05.2020 - 18:31
8316Informacja dla nauczycieli akademickich29.05.2020 - 18:33
5185Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201629.05.2020 - 18:33
9816Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów29.05.2020 - 18:33
2469Nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń29.05.2020 - 18:33
958Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności29.05.2020 - 18:34
16430Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii29.05.2020 - 18:34
11385Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej29.05.2020 - 18:34
308Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 29.05.2020 - 18:34
4534Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 29.05.2020 - 18:35
2715Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201629.05.2020 - 18:35

Łącznie 25764559 odwiedzin dla wszystkich podstron.