Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
174Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 22:00
16323Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury17.11.2019 - 22:00
2181Nr 305 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Małgorzaty SZYMAŃSKIEJ-JASIŃSKIEJ kustosz dypl. na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na kadencję od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku17.11.2019 - 22:00
1152Nr 286 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Gimnazjum i Liceum Akademickiego17.11.2019 - 22:00
2996Nr 102/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM” 17.11.2019 - 22:01
129Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202017.11.2019 - 22:01
3795Decyzja Nr 14 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.17.11.2019 - 22:02
1746Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/201717.11.2019 - 22:02
1591Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201417.11.2019 - 22:02
1325Nr 920 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201617.11.2019 - 22:02
20707PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA17.11.2019 - 22:02
133DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii17.11.2019 - 22:03
2441Nr 640 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/201217.11.2019 - 22:03
805Nr 108 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu17.11.2019 - 22:03
1080Nr 34 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2005 rok17.11.2019 - 22:04
275Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”17.11.2019 - 22:04
8128Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.17.11.2019 - 22:04
1610Nr 633 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie nadania Centrum Naukowo-Dydaktycznemu Medycyny Eksperymentalnej Wydziału Nauk Medycznych imienia Emila Behringa17.11.2019 - 22:04
1735UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 17.11.2019 - 22:04
1467Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku17.11.2019 - 22:05
1483Nr 923 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie osobowej17.11.2019 - 22:05
2443Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na stud17.11.2019 - 22:05
1187Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.11.2019 - 22:05
150UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII17.11.2019 - 22:05
359Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)17.11.2019 - 22:05
3567Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich 17.11.2019 - 22:06
2372Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200917.11.2019 - 22:06
5325Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.11.2019 - 22:06
3816DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 17.11.2019 - 22:06
390Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym17.11.2019 - 22:07

Łącznie 23495918 odwiedzin dla wszystkich podstron.