Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1786U C H W A Ł A Nr 894 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku19.09.2019 - 10:32
196Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym19.09.2019 - 10:32
412Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201919.09.2019 - 10:32
1334Nr 19/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2019 - 10:32
8942ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2019 - 10:32
1651Protokół Nr 28 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku19.09.2019 - 10:32
12885Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa19.09.2019 - 10:32
169Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...19.09.2019 - 10:33
334Nr 91/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością19.09.2019 - 10:33
10273Wydział Matematyki i Informatyki19.09.2019 - 10:33
58348Umowa zlecenia 19.09.2019 - 10:33
2018Nr 376 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Heinzowi JEROCHOWI, dr. h. c.19.09.2019 - 10:33
3451Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201919.09.2019 - 10:33
5682Władze Wydziału Matematyki i Informatyki19.09.2019 - 10:33
1403umowa zlecenia w języku angielskim19.09.2019 - 10:33
1937Nr 186 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego19.09.2019 - 10:33
25324Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie19.09.2019 - 10:33
18470Zakład Poligraficzny19.09.2019 - 10:33
36584Umowa o dzieło 19.09.2019 - 10:33
12919Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki19.09.2019 - 10:33
2202Nr 302 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony19.09.2019 - 10:33
1110Nr 30/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego19.09.2019 - 10:34
1151NR 162 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2017 rok19.09.2019 - 10:34
22474Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego19.09.2019 - 10:34
3021Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn19.09.2019 - 10:34
633NR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)19.09.2019 - 10:35
1782Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii19.09.2019 - 10:35
17216Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki19.09.2019 - 10:35
1306Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 19.09.2019 - 10:35
2149Nr 684 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności” 19.09.2019 - 10:36

Łącznie 22848256 odwiedzin dla wszystkich podstron.