Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2183Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro12.08.2020 - 09:03
1855Nr 512 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus12.08.2020 - 09:03
2479Decyzja Nr 16 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. dotyczącej powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni.12.08.2020 - 09:03
1720Nr 784 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania nadania imienia Leopolda Szczerbickiego hali sportowej12.08.2020 - 09:04
2760Nr 476 z dnia 24 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim12.08.2020 - 09:04
2273Nr 269 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława DĄBROWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.08.2020 - 09:04
110Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.08.2020 - 09:04
3523Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.08.2020 - 09:04
858Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego 12.08.2020 - 09:04
28108Struktura Wydziału Nauk Technicznych12.08.2020 - 09:05
1247Nr 126 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202012.08.2020 - 09:06
2759Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok12.08.2020 - 09:06
27Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji12.08.2020 - 09:07
2545Nr 413 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 12.08.2020 - 09:07
5746Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.12.08.2020 - 09:07
1581Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do12.08.2020 - 09:07
1796Nr 352 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja12.08.2020 - 09:08
5601Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201212.08.2020 - 09:08
1230Nr 87 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Tuwima12.08.2020 - 09:08
208MAGDALENA SKOLIMOWSKA12.08.2020 - 09:08
1293Nr 168 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 09:09
1311Nr 26/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 12.08.2020 - 09:09
1673Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201612.08.2020 - 09:09
2680Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.12.08.2020 - 09:09
11269Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 09:10
3614w roku akademickim 2013/201412.08.2020 - 09:10
8988Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201912.08.2020 - 09:10
1376Nr 74/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu Komisji ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów12.08.2020 - 09:10
10646Kształcenie nauczycielskie12.08.2020 - 09:10
1270Nr 71 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wykonania dotacji budżetowej dla szkół wyższych12.08.2020 - 09:11

Łącznie 26518088 odwiedzin dla wszystkich podstron.