Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1429Nr 134 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 02:20
2227Nr 62 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PRZYBYŁOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 02:20
2260Nr 382 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego25.01.2020 - 02:20
8661Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii25.01.2020 - 02:21
35028Wniosek o udostępnienie informacji publicznej25.01.2020 - 02:21
2544Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO25.01.2020 - 02:21
2228Nr 74 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku 25.01.2020 - 02:21
2453Nr 392 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku25.01.2020 - 02:21
1974Uchwała Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.25.01.2020 - 02:21
6195Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.25.01.2020 - 02:22
14449Wydział Medycyny Weterynaryjnej25.01.2020 - 02:22
3076Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.25.01.2020 - 02:22
3699Decyzja Nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2011/201225.01.2020 - 02:22
4701Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.01.2020 - 02:23
2114Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 02:23
2950Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 25.01.2020 - 02:23
3611Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie25.01.2020 - 02:23
6584Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.01.2020 - 02:23
21371Dział Telekomunikacji25.01.2020 - 02:24
851Nr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...25.01.2020 - 02:24
1235Nr 23 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w obrębach ewidencyjnych: Dorotowo, Tomaszkowo, Bartąg25.01.2020 - 02:24
6603Zasady i tryb przyjmowania na studia25.01.2020 - 02:24
721Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni technologa w Instytucie Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 1/2 etatu25.01.2020 - 02:25
879Nr 6/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej25.01.2020 - 02:25
1095Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 25.01.2020 - 02:26
2227Cennik Materiałów Promocyjnych25.01.2020 - 02:26
1597Nr 25/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości” 25.01.2020 - 02:26
1615Nr 93/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii25.01.2020 - 02:27
2691UCHWAŁA Nr 982 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dr.25.01.2020 - 02:27
433Nr 429 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda ŹRÓBKA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.01.2020 - 02:27

Łącznie 24220791 odwiedzin dla wszystkich podstron.