Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2867Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi26.09.2020 - 18:01
1465Nr 103/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edytorstwo tekstów”26.09.2020 - 18:01
1397Nr 104/2013 Z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”26.09.2020 - 18:02
1570Nr 675 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202126.09.2020 - 18:02
31Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202426.09.2020 - 18:02
1549Nr 105/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”26.09.2020 - 18:02
1909Nr 60/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.09.2020 - 18:02
1078STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO26.09.2020 - 18:02
1831Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201426.09.2020 - 18:03
3461Nr 593 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej26.09.2020 - 18:03
1380Nr 56/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie26.09.2020 - 18:03
23453Dział Telekomunikacji26.09.2020 - 18:04
2633Nr 493 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza RADZIWIŁŁOWICZA26.09.2020 - 18:04
1354Nr 62/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 26.09.2020 - 18:04
1139Nr 38 z dnia 1 grudnia 2000 roku o zmianie Uchwały Nr 20 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2000-2002, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego26.09.2020 - 18:04
1485Nr 63/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 18:04
779Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202026.09.2020 - 18:04
1917Nr 320 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 18:05
2218Nr 321 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie26.09.2020 - 18:06
3109Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej26.09.2020 - 18:06
3225Stanowisko ds. Energetycznych26.09.2020 - 18:06
3052Nr 67 z dnia 28 kwietnia 2006 r. sprawie projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku26.09.2020 - 18:06
1932Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku26.09.2020 - 18:07
1035TECHNOLOG W CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH 26.09.2020 - 18:07
123Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków26.09.2020 - 18:07
1728Nr 323 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa JAWORSKIEGO26.09.2020 - 18:07
3306Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 18:08
1352Nr 52 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie pzyznania okresowego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań własnych i statutowych26.09.2020 - 18:08
3891Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 18:08
1798Nr 325 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny CHŁOSTY-ZIELONKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 18:09

Łącznie 27026907 odwiedzin dla wszystkich podstron.