Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
6989Studia na odległość19.09.2020 - 03:20
6377Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego19.09.2020 - 03:21
2541Nr 709 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Tadeusza BACIA19.09.2020 - 03:21
3516Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 03:21
2617Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja19.09.2020 - 03:21
1331Nr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok19.09.2020 - 03:21
13276Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 03:21
1258Nr 64/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu sterującego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym19.09.2020 - 03:21
2574Nr 62/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 19.09.2020 - 03:21
1565Nr 793 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z The Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia19.09.2020 - 03:21
1397Nr 170 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Czernichowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Ukraina19.09.2020 - 03:21
1031Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 19.09.2020 - 03:21
3179Majątek trwały uczelni 2006/200719.09.2020 - 03:22
1610Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 19.09.2020 - 03:22
3204Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”19.09.2020 - 03:22
2102Nr 32/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie”19.09.2020 - 03:22
1941Nr 38/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201619.09.2020 - 03:22
788Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej19.09.2020 - 03:22
2488Nr 642 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Władysława CHOJNOWSKIEGO19.09.2020 - 03:22
1970Nr 924 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 03:23
3141Nr 254 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze19.09.2020 - 03:23
5247Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 19.09.2020 - 03:23
14055Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych19.09.2020 - 03:23
2873Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-201619.09.2020 - 03:23
5470Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających19.09.2020 - 03:24
2757Nr 313 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych19.09.2020 - 03:24
1359Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych19.09.2020 - 03:24
2323Formularze umów obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.19.09.2020 - 03:25
12049Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201319.09.2020 - 03:25
2101UCHWAŁA Nr 964 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka CIAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 19.09.2020 - 03:25

Łącznie 26925568 odwiedzin dla wszystkich podstron.