Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2390Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.07.2020 - 12:34
559Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim16.07.2020 - 12:34
1162Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektrycznych” 16.07.2020 - 12:34
4154Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 12:34
5710Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.16.07.2020 - 12:35
60Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt16.07.2020 - 12:35
2523Nr 507 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”16.07.2020 - 12:35
1385Nr 264 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeską Akademią Budownictwa i Architektury, Ukraina16.07.2020 - 12:36
2973Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200616.07.2020 - 12:37
2892Nr 49 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200616.07.2020 - 12:37
1377Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 16.07.2020 - 12:37
25745Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich16.07.2020 - 12:38
1799Nr 81/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Podstawy modelowania informacji geograficznej”16.07.2020 - 12:38
21059Regulamin Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 12:38
1840Decyzja Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012 16.07.2020 - 12:39
2813Nr 227 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Baltica w Lubece, Republika Federalna Niemiec16.07.2020 - 12:39
2273Nr 225 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”16.07.2020 - 12:39
2953Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich16.07.2020 - 12:39
3080Oświadczenia do ewaluacji16.07.2020 - 12:39
3360Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda16.07.2020 - 12:39
1420Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie Zasad udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.07.2020 - 12:39
1644UCHWAŁA Nr 513 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/202016.07.2020 - 12:40
3516Nr 449 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.07.2020 - 12:41
11342Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego16.07.2020 - 12:41
199KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ16.07.2020 - 12:42
1317Nr 129 z dnia 30 stycnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa16.07.2020 - 12:42
1350Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie16.07.2020 - 12:42
2221Nr 808 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki16.07.2020 - 12:42
1469Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej16.07.2020 - 12:42
36005 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI16.07.2020 - 12:42

Łącznie 26267054 odwiedzin dla wszystkich podstron.