Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1348Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.08.2020 - 13:04
441Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.04.08.2020 - 13:04
5854Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 04.08.2020 - 13:04
2035arządzenie Nr 82/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na ”Nowoczesne metody zarządzania”04.08.2020 - 13:04
1836Nr 619 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej04.08.2020 - 13:04
1246Nr 516 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy koszt04.08.2020 - 13:04
1862UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO04.08.2020 - 13:05
1538Protokoły 2009/201004.08.2020 - 13:05
2997Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201604.08.2020 - 13:05
79Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych04.08.2020 - 13:05
2350Nr 558 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr Katarzyny SZEWCZYK04.08.2020 - 13:05
3021Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”04.08.2020 - 13:06
1839UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 04.08.2020 - 13:06
1623 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok04.08.2020 - 13:06
4478Nr 57 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.08.2020 - 13:06
1938Nr 94/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki04.08.2020 - 13:06
715Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 04.08.2020 - 13:07
1290Nr 44 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2002 rok04.08.2020 - 13:07
14345Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 13:08
2019Nr 17/2013 z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy”04.08.2020 - 13:09
2468Nr 694 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt04.08.2020 - 13:09
2740Nr 315 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej04.08.2020 - 13:10
359Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości04.08.2020 - 13:10
4841Krajowe Programy Mobilności Studentów04.08.2020 - 13:11
364Nr 601 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie04.08.2020 - 13:11
25633Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego04.08.2020 - 13:11
1332Nr 29 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie polityki kadrowej04.08.2020 - 13:11
1322KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ04.08.2020 - 13:11
11719Kompetencje Rektora04.08.2020 - 13:12
2009Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną04.08.2020 - 13:12

Łącznie 26448695 odwiedzin dla wszystkich podstron.