Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3024Nr 733 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201610.08.2020 - 09:22
1493Nr 796 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z University of Chicago, USA10.08.2020 - 09:22
2778Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora10.08.2020 - 09:23
4383Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich10.08.2020 - 09:23
959Nr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... 10.08.2020 - 09:23
3175Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku10.08.2020 - 09:23
8723Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 10.08.2020 - 09:23
1421Nr 65/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”10.08.2020 - 09:24
3383Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie10.08.2020 - 09:24
1872Decyzja Nr 49/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania koordynatora Projektu POIG.01.03.01-00-139/08 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębi10.08.2020 - 09:24
2387Nr 60 /2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/201310.08.2020 - 09:25
2708Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”10.08.2020 - 09:25
2179Nr 59/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2013/201410.08.2020 - 09:25
3155Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201310.08.2020 - 09:25
914Nr 512 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:25
2363Nr 299 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2009 po zmianach10.08.2020 - 09:25
1439Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202010.08.2020 - 09:25
3601Nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu pokarmowym”10.08.2020 - 09:26
1254Nr 167 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych10.08.2020 - 09:26
1796UCHWAŁA Nr 1009 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Honoraty CYBULI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 09:26
1738Wydział Humanistyczny10.08.2020 - 09:26
1294Nr 133 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:27
2658Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.08.2020 - 09:27
2695Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”10.08.2020 - 09:27
2902Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka10.08.2020 - 09:28
413Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok10.08.2020 - 09:29
38605PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM10.08.2020 - 09:29
36825Wydział Nauk Społecznych10.08.2020 - 09:29
1599Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku10.08.2020 - 09:30
2697Nr 681 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 10.08.2020 - 09:30

Łącznie 26498999 odwiedzin dla wszystkich podstron.