Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
220Nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 23:32
2568Nr 722 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych19.09.2020 - 23:32
1090NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.09.2020 - 23:33
3047Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach19.09.2020 - 23:33
1207Nr 1 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu19.09.2020 - 23:33
2568Nr 289 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.19.09.2020 - 23:33
2012Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich19.09.2020 - 23:34
1302Nr 250 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie19.09.2020 - 23:34
3161Nr 191z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 23:35
2021Nr 40/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu programowego Green University19.09.2020 - 23:36
3057Nr 281 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych19.09.2020 - 23:36
1968Nr 60/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”19.09.2020 - 23:36
1247Nr 249 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Stanowym Sam Houston, USA19.09.2020 - 23:36
2646Nr 175 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2012 rok19.09.2020 - 23:37
6669Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 23:37
2428Nr 391 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201419.09.2020 - 23:37
4170200319.09.2020 - 23:38
2970Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.19.09.2020 - 23:38
7268Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 23:39
6951Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 19.09.2020 - 23:39
1518Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”19.09.2020 - 23:39
433Nr 58/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)19.09.2020 - 23:40
975Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.09.2020 - 23:41
1089Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201919.09.2020 - 23:41
3747Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki19.09.2020 - 23:42
4158Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów19.09.2020 - 23:42
2248UCHWAŁA Nr 217 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy 19.09.2020 - 23:42
2529Nr 377 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego doc. dr. Česlovasowi BOBINASOWI19.09.2020 - 23:43
620Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim19.09.2020 - 23:43
1994UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 19.09.2020 - 23:44

Łącznie 26933128 odwiedzin dla wszystkich podstron.