Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
258Nr 642 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lingwistyka w biznesie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 07:00
914UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 03.07.2020 - 07:00
1044Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.07.2020 - 07:01
1667Nr 91 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej Radia UWM-FM03.07.2020 - 07:01
1939Nr 858 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej03.07.2020 - 07:02
2690Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina03.07.2020 - 07:02
2430Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni03.07.2020 - 07:02
2999Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania03.07.2020 - 07:02
375Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok03.07.2020 - 07:03
1329Nr 222 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok03.07.2020 - 07:03
669Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad03.07.2020 - 07:03
5711NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 03.07.2020 - 07:03
3283Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach03.07.2020 - 07:03
3337Wartość budynków i budowli 2005/200603.07.2020 - 07:04
1721Nr 59 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mirosława GORNOWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego03.07.2020 - 07:04
6972Centrum Badań Europy Wschodniej03.07.2020 - 07:04
1316Nr 19/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji03.07.2020 - 07:04
18Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202003.07.2020 - 07:04
2766Nr 48 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201203.07.2020 - 07:05
2012Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst03.07.2020 - 07:05
4026Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej03.07.2020 - 07:05
2351Nr 526 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony prof. Ursuli HORSCH03.07.2020 - 07:06
2265Nr 138 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Powierzchniowe wzmacnianie kompozytami murowych ścian z cegły...."03.07.2020 - 07:06
1465Nr 84/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 07:07
915Nr 60/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201803.07.2020 - 07:07
3280Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 03.07.2020 - 07:08
1265Nr 186 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie03.07.2020 - 07:08
822Nr 393 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)03.07.2020 - 07:09
3977Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy03.07.2020 - 07:09
576Nr 73/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 50/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-202003.07.2020 - 07:09

Łącznie 26129294 odwiedzin dla wszystkich podstron.