Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2684Nr 160 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.08.2019 - 13:24
21542Rozdzielnia Korespondencji23.08.2019 - 13:24
24049Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM23.08.2019 - 13:24
3909konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac23.08.2019 - 13:24
52371Współpraca Międzynarodowa23.08.2019 - 13:25
1962Nr 123 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja GUGOŁKA23.08.2019 - 13:25
1075Nr 125/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji23.08.2019 - 13:25
41418PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM23.08.2019 - 13:25
1086Nr 170 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Czernichowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Ukraina23.08.2019 - 13:25
2317Nr 42/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”23.08.2019 - 13:25
1171Nr 76/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza23.08.2019 - 13:25
2207Nr 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok23.08.2019 - 13:26
1250UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIK W BIURZE DS. NAUKI 23.08.2019 - 13:26
3033Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.23.08.2019 - 13:26
196Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)23.08.2019 - 13:26
2328DECYZJA Nr 16 z dnia 4 lipca 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.08.2019 - 13:26
3562Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM23.08.2019 - 13:27
861Nr 206 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202023.08.2019 - 13:27
409Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej23.08.2019 - 13:27
1145Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 23.08.2019 - 13:27
15748Struktura Wydziału Prawa i Adminstracji23.08.2019 - 13:27
1673Decyzja Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc23.08.2019 - 13:28
679konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego23.08.2019 - 13:28
918Nr 154 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii23.08.2019 - 13:28
219944Strony usunięte23.08.2019 - 13:29
577Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201923.08.2019 - 13:29
709Nr 53/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2016-202023.08.2019 - 13:29
373Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie23.08.2019 - 13:29
753Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomośc23.08.2019 - 13:29
5580Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 13:29

Łącznie 22542576 odwiedzin dla wszystkich podstron.