Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2315Nr 805 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda16.07.2020 - 13:13
9525Rada Wydziału Teologii16.07.2020 - 13:13
778Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 16.07.2020 - 13:13
2215Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2011/201216.07.2020 - 13:13
2729Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie16.07.2020 - 13:13
7804Zakładanie kont email, aliasów i kont www16.07.2020 - 13:13
12975Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN16.07.2020 - 13:13
3163Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego16.07.2020 - 13:14
4210Nr 53/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim16.07.2020 - 13:14
1579Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM”16.07.2020 - 13:15
1068Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 13:15
1958Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”16.07.2020 - 13:15
3007Nr 305 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI16.07.2020 - 13:16
2096Nr 569 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie spółki kapitałowej pod nazwą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna16.07.2020 - 13:16
293Nr 624 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mirosławowi KARPIUKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne16.07.2020 - 13:16
2599Nr 105 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 13:17
1930Nr 598 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-201616.07.2020 - 13:17
1649Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny 16.07.2020 - 13:17
3296Nr 44/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp i p.poż. dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 13:18
1702Nr 624 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201616.07.2020 - 13:18
1223Nr 126 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202016.07.2020 - 13:18
131Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie16.07.2020 - 13:18
1027Nr 67/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/201716.07.2020 - 13:19
2785Nr 42/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”16.07.2020 - 13:19
1322Nr 147 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja) o rozszerzonej współpracy16.07.2020 - 13:20
2040Nr 831 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy16.07.2020 - 13:20
1216Nr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 13:20
1322Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.07.2020 - 13:21
3011Decyzja Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademi16.07.2020 - 13:21
1814Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń16.07.2020 - 13:21

Łącznie 26267455 odwiedzin dla wszystkich podstron.