Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
51MONIKA RUSZKOWSKA16.07.2020 - 11:46
19136Regulamin studiów podyplomowych16.07.2020 - 11:46
1554Nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych16.07.2020 - 11:46
2465Nr 305 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Małgorzaty SZYMAŃSKIEJ-JASIŃSKIEJ kustosz dypl. na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na kadencję od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2014 roku16.07.2020 - 11:46
4346Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim16.07.2020 - 11:46
435Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie16.07.2020 - 11:46
2842Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.07.2020 - 11:46
16770Biuro Kontroli Wewnętrznej16.07.2020 - 11:46
329Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.16.07.2020 - 11:47
1233Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu16.07.2020 - 11:47
13703Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców16.07.2020 - 11:47
2059Nr 867 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna16.07.2020 - 11:47
2990Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ16.07.2020 - 11:48
1973Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201616.07.2020 - 11:48
861Nr 97/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku16.07.2020 - 11:48
1261Nr 101/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”16.07.2020 - 11:48
508Nr 198/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną w 2018 roku16.07.2020 - 11:48
4536Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.16.07.2020 - 11:49
1098Nr 45/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”16.07.2020 - 11:49
624Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych16.07.2020 - 11:49
3536Nr 172 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 11:50
2424Nr 288 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii..."16.07.2020 - 11:50
493Nr 197/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.07.2020 - 11:50
1875Nr 169 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE ONKOLOGII...16.07.2020 - 11:50
1252Nr 241 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie i Akademią Rolniczą im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu16.07.2020 - 11:50
696Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej16.07.2020 - 11:51
49967PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM16.07.2020 - 11:51
3681Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej16.07.2020 - 11:51
263Nr 200/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne16.07.2020 - 11:52
2471Nr 455 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dy16.07.2020 - 11:52

Łącznie 26266806 odwiedzin dla wszystkich podstron.