Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2658Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.08.2020 - 09:27
2695Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”10.08.2020 - 09:27
2902Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka10.08.2020 - 09:28
413Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok10.08.2020 - 09:29
38605PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM10.08.2020 - 09:29
36825Wydział Nauk Społecznych10.08.2020 - 09:29
1599Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku10.08.2020 - 09:30
2697Nr 681 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 10.08.2020 - 09:30
15630Struktura Wydziału Humanistycznego10.08.2020 - 09:30
252Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”10.08.2020 - 09:30
3080Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn10.08.2020 - 09:31
5337Ramowa organizacja roku akademickiego10.08.2020 - 09:31
1826Nr 308 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 10.08.2020 - 09:31
2692Nr 326 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. 10.08.2020 - 09:32
1788Nr 4/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma interdyscyplinarnego „Zapiski z Pogranicza”10.08.2020 - 09:32
3498Ramowa organizacja roku akademickiego 2012/201310.08.2020 - 09:32
3347Nr 268 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:32
2731Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201310.08.2020 - 09:32
9666Władze Wydziału Prawa i Administracji10.08.2020 - 09:32
1468Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych...10.08.2020 - 09:32
2800Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:32
758Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel10.08.2020 - 09:32
1027Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:32
2815Nr 745 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr Beaty HEPFNER-FRYGIER10.08.2020 - 09:32
2917Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci10.08.2020 - 09:33
2055UCHWAŁA Nr 952 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 10.08.2020 - 09:33
523Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”10.08.2020 - 09:33
1370Nr 48/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 09:33
2446Nr 345 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Tomasza BAJEROWSKIEGO10.08.2020 - 09:34
793Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201910.08.2020 - 09:34

Łącznie 26499383 odwiedzin dla wszystkich podstron.