Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
10978Rada Wydziału Prawa i Administracji 16.06.2019 - 21:51
100736Kwestura16.06.2019 - 21:51
15051Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni16.06.2019 - 21:51
1529Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201616.06.2019 - 21:51
24644Regulamin organizacyjny UWM 16.06.2019 - 21:51
2510Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 21:52
8739Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku16.06.2019 - 21:52
1986Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 21:52
35757PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM16.06.2019 - 21:52
1856Nr 687 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa”16.06.2019 - 21:52
5283Strategia Rozwoju Uniwersytetu16.06.2019 - 21:52
974Nr 120 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu16.06.2019 - 21:52
1451Nr 60/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.06.2019 - 21:53
742Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 21:53
10113Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat16.06.2019 - 21:53
2167Nr 30 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 16.06.2019 - 21:54
481Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/201916.06.2019 - 21:54
2530CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202016.06.2019 - 21:54
1028Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202016.06.2019 - 21:54
1005Nr 268 z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...16.06.2019 - 21:54
296Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku16.06.2019 - 21:54
159NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU16.06.2019 - 21:55
2442Nr 324 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.06.2019 - 21:55
2083Nr 390 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok16.06.2019 - 21:55
2720Nr 243 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Scientific basis for integrated assessment of rivers..."16.06.2019 - 21:55
554Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat16.06.2019 - 21:55
1091Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki16.06.2019 - 21:56
1168Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych 16.06.2019 - 21:56
8942Władze Wydziału Humanistycznego16.06.2019 - 21:56
33045Struktura Wydziału Medycyny Weterynaryjnej16.06.2019 - 21:57

Łącznie 21826778 odwiedzin dla wszystkich podstron.