Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
15967Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej03.07.2020 - 08:29
2452Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją03.07.2020 - 08:29
1408Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-202003.07.2020 - 08:29
2538Nr 658 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Konsorcjum w celu pozyskania funduszy na realizację zadania pod nazwą „Ogólnokrajowy Zintegrowany System Obserwacji Gazów Szklarniowych”03.07.2020 - 08:29
774Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 08:30
1656Nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...03.07.2020 - 08:30
316Nr 588 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Matematyka”03.07.2020 - 08:30
3424Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 08:31
2494Nr 607 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych03.07.2020 - 08:31
2355Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 08:31
553Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 08:31
1247Nr 158 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo03.07.2020 - 08:31
1762Nr 4/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma interdyscyplinarnego „Zapiski z Pogranicza”03.07.2020 - 08:31
3499Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu03.07.2020 - 08:32
10177Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem03.07.2020 - 08:32
3828Nr 706 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 08:32
1131Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 08:33
15868Akademickie Centrum Kultury03.07.2020 - 08:33
25109Ewidencja Realizatorów BIP UWM03.07.2020 - 08:33
2142Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych03.07.2020 - 08:34
954Nr 26/2017 z dnia 20 marca 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...03.07.2020 - 08:34
2009Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 03.07.2020 - 08:35
2125Nr 366 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku 03.07.2020 - 08:35
39097Regulamin BIP UWM03.07.2020 - 08:35
1287Nr 48/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 03.07.2020 - 08:36
1985Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną03.07.2020 - 08:36
1001Nr 50/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze unijne”03.07.2020 - 08:36
1608 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ03.07.2020 - 08:37
6211Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 03.07.2020 - 08:37
3496Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku03.07.2020 - 08:37

Łącznie 26130073 odwiedzin dla wszystkich podstron.