Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2508Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach23.08.2019 - 14:05
1977Nr 418 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana LIMANOWSKIEGO23.08.2019 - 14:05
57074słownik skrótów23.08.2019 - 14:05
2819Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 23.08.2019 - 14:05
2695Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.23.08.2019 - 14:06
7605Rejestry - Biuro Rektora23.08.2019 - 14:06
5954Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.23.08.2019 - 14:06
1816Nr 673 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.08.2019 - 14:06
1030Nr 863 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201623.08.2019 - 14:06
3478Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy23.08.2019 - 14:07
772UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY23.08.2019 - 14:07
1157Nr 6/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Ośrodka Kształcenia w Językach Obcych23.08.2019 - 14:07
384Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201923.08.2019 - 14:07
114Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU23.08.2019 - 14:07
931 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI23.08.2019 - 14:08
135Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów23.08.2019 - 14:08
2097Nr 301 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok.23.08.2019 - 14:08
5810Zespół Administratorów Obiektów23.08.2019 - 14:09
3223Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki23.08.2019 - 14:09
1752Nr 264 w Olsztynie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Aleksandra BIELECKIEGO23.08.2019 - 14:09
1875Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 23.08.2019 - 14:09
7411Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych23.08.2019 - 14:09
3305Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok23.08.2019 - 14:09
200Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 14:10
4907Klub Sportowy AZS UWM23.08.2019 - 14:10
1994Nr 600 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Yuriya ROMANYSHYN23.08.2019 - 14:10
2623Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej23.08.2019 - 14:10
1439Nr 676 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej23.08.2019 - 14:10
884Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej23.08.2019 - 14:10
4738Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP23.08.2019 - 14:10

Łącznie 22543019 odwiedzin dla wszystkich podstron.