Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3386Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:58
3496Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”22.10.2020 - 00:58
3492Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”22.10.2020 - 00:58
2963Nr 212 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 00:58
3181Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 00:58
3055Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/200722.10.2020 - 00:58
3229Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kształcenia22.10.2020 - 00:58
3450Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych22.10.2020 - 00:58
3569Nr 207 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie22.10.2020 - 00:58
3754Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200722.10.2020 - 00:58
3952Nr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej22.10.2020 - 00:58
3687Nr 204 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina22.10.2020 - 00:59
3381Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich22.10.2020 - 00:59
3774Nr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 00:59
3746Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:59
6330Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:59
3334Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych22.10.2020 - 00:59
3172Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 00:59
3544Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntów22.10.2020 - 00:59
3232Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej22.10.2020 - 00:59
3173Nr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 15222.10.2020 - 00:59
3450Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 11822.10.2020 - 00:59
3176Nr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3316Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3229Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 00:59
3160Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 00:59
3294Nr 189 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu22.10.2020 - 00:59
3087Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200722.10.2020 - 00:59
3227Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa22.10.2020 - 00:59
4204Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej22.10.2020 - 00:59

Łącznie 27283763 odwiedzin dla wszystkich podstron.