Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
19418Akademickie Centrum Kultury04.08.2020 - 11:10
1738Wydział Prawa i Administracji04.08.2020 - 11:10
1213Nr 35/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych04.08.2020 - 11:11
18510Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury04.08.2020 - 11:11
608Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM04.08.2020 - 11:11
596Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego04.08.2020 - 11:12
1645Nr 144 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem "Inkubatora Przedsiębiorczości"04.08.2020 - 11:12
7854Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.04.08.2020 - 11:12
2290Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201404.08.2020 - 11:12
2461Nr 587 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni04.08.2020 - 11:13
2349Nr 66 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Humanistycznego dr Renatę ROZBICKĄ04.08.2020 - 11:13
2714umowa zlecenia w języku angielskim04.08.2020 - 11:14
3070Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM04.08.2020 - 11:14
19483Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.08.2020 - 11:14
499Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn04.08.2020 - 11:15
2450Nr 341z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa04.08.2020 - 11:15
1658Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku04.08.2020 - 11:15
1976Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt04.08.2020 - 11:15
2774Nr 262 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201304.08.2020 - 11:15
1731Nr 710 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201604.08.2020 - 11:15
3084Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn04.08.2020 - 11:16
1346Nr 25/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 11:16
152Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 04.08.2020 - 11:16
3481Nr 182 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI04.08.2020 - 11:16
1280Nr 19 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonujących czynności asystenta-stażysty04.08.2020 - 11:16
32785Regulamin świadczeń dla studentów04.08.2020 - 11:17
1595Nr 763 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy al. Warszawskiej04.08.2020 - 11:17
15470Sygnały alarmowe04.08.2020 - 11:17
3552Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 11:18
1122UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ04.08.2020 - 11:18

Łącznie 26448315 odwiedzin dla wszystkich podstron.