Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
221JANUSZ STRYCHALSKI22.10.2020 - 11:47
1822Nr 428 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 30 z dnia 21 września 2012 roku22.10.2020 - 11:47
7906Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.22.10.2020 - 11:47
3599Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich22.10.2020 - 11:48
1441Nr 117/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji podyplomowego studium organizacji i pomocy społecznej22.10.2020 - 11:50
985Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 22.10.2020 - 11:50
38450Struktura Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 11:50
230Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 22.10.2020 - 11:51
12625Wydział Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 11:51
2152Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów22.10.2020 - 11:51
2100Nr 762 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Juliana Tuwima22.10.2020 - 11:52
1697Decyzja Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 22.10.2020 - 11:53
7531Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 22.10.2020 - 11:53
1863Zarządzenie Nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok22.10.2020 - 11:53
1546Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”22.10.2020 - 11:54
2006Nr 37/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej...22.10.2020 - 11:55
1672Nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych22.10.2020 - 11:55
1973Nr 160 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie postanowień "Deklaracji Bolońskiej" oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów Edukacji państw europejskich w Pradze i Berlinie 22.10.2020 - 11:56
181Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 11:56
2648Nr 5/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 11:56
3093Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 11:56
10464Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem22.10.2020 - 11:56
2434Nr 742 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA22.10.2020 - 11:57
2131Protokół nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2009 r.22.10.2020 - 11:57
876Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 22.10.2020 - 11:58
5385Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 11:58
554Nr 210 /2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/202022.10.2020 - 11:58
2877Nr 476 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych 22.10.2020 - 11:58
1128Nr 63/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 22.10.2020 - 11:58
1419Nr 67 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201722.10.2020 - 11:58

Łącznie 27295138 odwiedzin dla wszystkich podstron.