Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4859Struktura organizacyjna Wydziału Sztuki21.10.2019 - 15:12
1858Nr 361 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 22 z dnia 21 września 2012 roku 21.10.2019 - 15:13
5113Decyzja Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach z21.10.2019 - 15:13
859UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO21.10.2019 - 15:13
487UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY21.10.2019 - 15:14
2682DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”21.10.2019 - 15:14
2238Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.21.10.2019 - 15:15
32399Archiwalna wersja strony21.10.2019 - 15:15
5Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 21.10.2019 - 15:15
2380Nr 129 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO21.10.2019 - 15:15
1269Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku21.10.2019 - 15:16
1079Nr 52 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie pzyznania okresowego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań własnych i statutowych21.10.2019 - 15:17
2327Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.21.10.2019 - 15:17
1524Nr 406 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Bożeny SZAFRAŃSKIEJ21.10.2019 - 15:17
1011Nr 27 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej21.10.2019 - 15:17
824Nr 16/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/201721.10.2019 - 15:17
18056Regulamin Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 15:18
1800Nr 559 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 21.10.2019 - 15:18
69159Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 15:19
564Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie kosztów pośrednich21.10.2019 - 15:19
832Nr 109 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu21.10.2019 - 15:19
145Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 21.10.2019 - 15:19
16816Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych21.10.2019 - 15:19
203Nr 523 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie21.10.2019 - 15:20
2034Nr 817 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok21.10.2019 - 15:20
782Wydział Prawa i Administracji21.10.2019 - 15:20
1622Nr 708 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. Dawidowi BARBANO21.10.2019 - 15:20
2361Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie21.10.2019 - 15:20
2336Decyzja Nr 24/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2008-201221.10.2019 - 15:21
2542Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim21.10.2019 - 15:21

Łącznie 23206058 odwiedzin dla wszystkich podstron.