Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2969Nr 229 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Geodezji i Kartografii w Moskwie, Federacja Rosyjska19.08.2019 - 05:52
2042Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...19.08.2019 - 05:53
2129Nr 253 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich”19.08.2019 - 05:53
4292Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.08.2019 - 05:53
2710Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska19.08.2019 - 05:53
2160Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina19.08.2019 - 05:53
485Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii19.08.2019 - 05:54
2071Zarządzenie Nr 11 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych.19.08.2019 - 05:54
1389Decyzja Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2012/19.08.2019 - 05:54
956Nr 106 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego19.08.2019 - 05:54
1189Nr 84/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.08.2019 - 05:54
5680 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu19.08.2019 - 05:55
726Nr 114/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym19.08.2019 - 05:55
1992Nr 664 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 19.08.2019 - 05:55
2813Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach19.08.2019 - 05:55
978Nr 85 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego19.08.2019 - 05:55
1138Nr 1 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu19.08.2019 - 05:56
32426Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.08.2019 - 05:56
1000Nr 84/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich19.08.2019 - 05:57
1314Nr 91 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej Radia UWM-FM19.08.2019 - 05:58
12915Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.08.2019 - 05:58
2250Nr 235 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Szpital Uniwersytecki” 19.08.2019 - 05:59
3961Praktyki zawodowe19.08.2019 - 05:59
1041Nr 138 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.19.08.2019 - 05:59
1429Nr 351 z dnia 29 listopada 2013 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych19.08.2019 - 05:59
9145Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych19.08.2019 - 05:59
287Nr 65/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”19.08.2019 - 06:00
1048Nr 16/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich19.08.2019 - 06:00
37173Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności19.08.2019 - 06:00
1513Nr 317 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Południowym w Bahia Blanca, Argentyna19.08.2019 - 06:01

Łącznie 22496235 odwiedzin dla wszystkich podstron.