Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2283Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 07:53
980UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ10.08.2020 - 07:53
5377Studencki Ruch Naukowy10.08.2020 - 07:53
6285Katedra UNESCO10.08.2020 - 07:53
756Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego10.08.2020 - 07:53
11882Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką10.08.2020 - 07:53
2839Decyzja Nr 6/2009 Rektora z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 07:53
13787Wydawnictwo Uniwersytetu10.08.2020 - 07:53
3077Uczelniana Komisja Wyborcza10.08.2020 - 07:53
2769OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM10.08.2020 - 07:53
25081Struktura Wydziału Nauk Społecznych10.08.2020 - 07:53
1179konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie10.08.2020 - 07:53
2158Decyzja Nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”10.08.2020 - 07:54
19492Wydział Nauk Technicznych10.08.2020 - 07:54
4120Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 07:54
777konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego10.08.2020 - 07:54
2608Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej10.08.2020 - 07:54
2369Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki10.08.2020 - 07:54
6701Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką10.08.2020 - 07:54
3704Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 07:54
1016Nr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201910.08.2020 - 07:54
1172Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie10.08.2020 - 07:54
4419Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli10.08.2020 - 07:54
2261Decyzja Nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP10.08.2020 - 07:54
1762Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”10.08.2020 - 07:54
1278UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY10.08.2020 - 07:54
1406Nr 108/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 07:55
1332 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU10.08.2020 - 07:55
7009Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku10.08.2020 - 07:55
4786Regulamin organizacyjny wydziału UWM10.08.2020 - 07:55

Łącznie 26498830 odwiedzin dla wszystkich podstron.