Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2226Nr 245 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział w kosztach inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury wodociągowej realizowanej w Łężanach10.12.2019 - 19:34
3402200210.12.2019 - 19:34
10522Kompetencje Kanclerza10.12.2019 - 19:34
7014Dział Planowania i Analiz10.12.2019 - 19:34
1768Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi10.12.2019 - 19:34
3939Wydziały UWM10.12.2019 - 19:35
702Nr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej10.12.2019 - 19:36
2179Nr 62 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PRZYBYŁOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.12.2019 - 19:36
2712Nr 134 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”10.12.2019 - 19:36
1773Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 10.12.2019 - 19:36
11788Rada Wydziału Prawa i Administracji 10.12.2019 - 19:37
1412Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie10.12.2019 - 19:37
2356Nr 787 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku10.12.2019 - 19:37
26233Dział Zamówień Publicznych10.12.2019 - 19:37
240Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 10.12.2019 - 19:38
1712UCHWAŁA Nr 849 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa10.12.2019 - 19:38
10237Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej10.12.2019 - 19:38
2007Nr 679 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”10.12.2019 - 19:38
2321Nr 105 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 19:39
3709Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami10.12.2019 - 19:39
805Nr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”10.12.2019 - 19:39
1769Decyzja Nr 45/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania Wyroku Sądu Okręgowego Sygn. akt IX Ca 661/0910.12.2019 - 19:39
757Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny10.12.2019 - 19:40
2803Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat10.12.2019 - 19:40
22666Dział Gospodarki Nieruchomościami10.12.2019 - 19:41
11589Dział Ekonomiczny10.12.2019 - 19:41
16254Władze Wydziału Nauk Medycznych10.12.2019 - 19:42
1726Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 19:42
2689Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201610.12.2019 - 19:43
3806Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich10.12.2019 - 19:43

Łącznie 23738889 odwiedzin dla wszystkich podstron.