Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1294Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie25.09.2020 - 06:15
4604Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.25.09.2020 - 06:16
344Nr 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)25.09.2020 - 06:16
3851Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 06:16
13907Wydawnictwo Uniwersytetu25.09.2020 - 06:16
1667Nr 622 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201625.09.2020 - 06:16
1306Nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2018/201925.09.2020 - 06:16
1524Nr 19/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 06:16
1940UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM25.09.2020 - 06:17
982Nr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”25.09.2020 - 06:18
891Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201925.09.2020 - 06:18
235Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS25.09.2020 - 06:18
4472Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 06:18
609Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji25.09.2020 - 06:18
3905Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów25.09.2020 - 06:19
616Nr 491 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kocibórz 8/3, Gmina Reszel wraz z pomieszczeniami pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem i własnością w gruncie25.09.2020 - 06:19
896Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii25.09.2020 - 06:19
248Nr 621 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 6/8 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda25.09.2020 - 06:19
1689Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie25.09.2020 - 06:20
2480Decyzja Nr 46/2011 Rektora z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza25.09.2020 - 06:20
1419Nr 36/2014 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie komisji odbioru projektu budowlano-wykonawczego pilotażowej biogazowni rolniczej na potrzeby Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 06:20
3209Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201625.09.2020 - 06:20
2221Nr 4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych25.09.2020 - 06:20
3028Nr 53 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie25.09.2020 - 06:21
1389KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO25.09.2020 - 06:21
1740Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”25.09.2020 - 06:21
421Nr 175/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny25.09.2020 - 06:22
1737Nr 201 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 325.09.2020 - 06:22
2086UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI 25.09.2020 - 06:22
2353Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 25.09.2020 - 06:23

Łącznie 27012867 odwiedzin dla wszystkich podstron.