Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1134Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 20.04.2021 - 22:22
851Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych20.04.2021 - 22:22
1138Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.04.2021 - 22:23
1582Nr 38 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:23
1961UCHWAŁA Nr 961 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny ŻÓŁTOWSKIEJ20.04.2021 - 22:23
11276Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni20.04.2021 - 22:23
1782Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych20.04.2021 - 22:23
179Nr 212/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r.20.04.2021 - 22:23
1516Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Doradcę zawodowego20.04.2021 - 22:24
113Nr 29/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego w projekcie „Budowa i Wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”20.04.2021 - 22:24
2208Nr 56/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:24
199Nr 201/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.20.04.2021 - 22:24
142Nr 218/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia brokera ubezpieczeniowego20.04.2021 - 22:24
172Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych20.04.2021 - 22:24
2649Nr 509 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”20.04.2021 - 22:24
3312Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 22:25
2725Nr 504 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”20.04.2021 - 22:25
2263Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych20.04.2021 - 22:25
3341Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej20.04.2021 - 22:25
1027Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie20.04.2021 - 22:25
2226UCHWAŁA Nr 936 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii20.04.2021 - 22:25
934Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.20.04.2021 - 22:25
3461Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 22:26
3385Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:26
2992Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201620.04.2021 - 22:26
2846Zarządzenie Nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 20.04.2021 - 22:26
1420Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach20.04.2021 - 22:26
28241Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego20.04.2021 - 22:26
1286Konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 20.04.2021 - 22:27
6241Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:27

Łącznie 28970100 odwiedzin dla wszystkich podstron.