Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2310Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku16.07.2020 - 11:30
3177Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn16.07.2020 - 11:30
7542Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 16.07.2020 - 11:31
2410Nr 50 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 201216.07.2020 - 11:31
435Nr 177/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny16.07.2020 - 11:31
1966Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec16.07.2020 - 11:31
601Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.16.07.2020 - 11:32
389Nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny16.07.2020 - 11:32
5611Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych16.07.2020 - 11:32
389Nr 180/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny16.07.2020 - 11:32
1199Nr 19/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.07.2020 - 11:32
3252Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo16.07.2020 - 11:33
446Nr 181/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny16.07.2020 - 11:33
1244Nr 5 z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie16.07.2020 - 11:33
1249Nr 61 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 11:33
2216Nr 676 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Alberta MINKEVITCHA16.07.2020 - 11:33
12989pobierz programy16.07.2020 - 11:33
2681Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia16.07.2020 - 11:34
348Nr 583 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzania zasobami ludzkimi”16.07.2020 - 11:34
14198Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria mechaniczna16.07.2020 - 11:34
701Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego16.07.2020 - 11:34
2688UCHWAŁA Nr 1002 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencj16.07.2020 - 11:34
358Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia16.07.2020 - 11:34
1155konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie16.07.2020 - 11:35
794Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku16.07.2020 - 11:35
2448Nr 23/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/201416.07.2020 - 11:35
2699Nr 328 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń do strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2008-201516.07.2020 - 11:35
349Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości16.07.2020 - 11:35
2528Nr 302 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony16.07.2020 - 11:35
282Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo16.07.2020 - 11:35

Łącznie 26267042 odwiedzin dla wszystkich podstron.