Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2510Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.30.09.2020 - 05:31
511Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 05:31
707Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.09.2020 - 05:31
13084Rada Wydziału Prawa i Administracji 30.09.2020 - 05:33
2838UCHWAŁA Nr 1003 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka TKACZA30.09.2020 - 05:33
2680UCHWAŁA Nr 979 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Edwarda STANOWSKIEGO30.09.2020 - 05:34
1233Nr 103/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki30.09.2020 - 05:35
3525 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.09.2020 - 05:35
3311Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.09.2020 - 05:35
4439Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.30.09.2020 - 05:35
694Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki30.09.2020 - 05:36
2462Nr 795 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty MARKS-BIELSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.09.2020 - 05:37
3039Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/200730.09.2020 - 05:38
3066Nr 162 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Duisburg - Essen, Republika Federalna Niemiec30.09.2020 - 05:39
2419Nr 553 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel30.09.2020 - 05:39
1357REFERENT/SPECJALISTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 30.09.2020 - 05:39
13409Przystań Kortowska30.09.2020 - 05:40
15885Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych30.09.2020 - 05:40
1864UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO30.09.2020 - 05:40
2852Nr 224 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych30.09.2020 - 05:40
562Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim30.09.2020 - 05:40
3233Nr 161 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 05:40
2345Nr 147 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny OSTROUCH-KAMIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 30.09.2020 - 05:41
2257Nr 32 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Annę ŻURADĘ30.09.2020 - 05:42
298Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych30.09.2020 - 05:43
2929Regulamin BIP UWM30.09.2020 - 05:44
3074Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.09.2020 - 05:44
2995Nr 187 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony30.09.2020 - 05:44
1014Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 30.09.2020 - 05:45
1819Nr 349 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny 30.09.2020 - 05:45

Łącznie 27057299 odwiedzin dla wszystkich podstron.