Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1553Nr 71 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Kolno obr. Samławki19.04.2021 - 10:32
281Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na19.04.2021 - 10:32
2058Regulamin Szkoły Doktorskiej19.04.2021 - 10:33
2952Nr 27/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 19.04.2021 - 10:33
17968Wydział Teologii19.04.2021 - 10:33
395Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 19.04.2021 - 10:34
3298Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel19.04.2021 - 10:34
5822Wniosek o nadanie kodu projektu19.04.2021 - 10:34
3422Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 19.04.2021 - 10:35
1743Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych19.04.2021 - 10:35
778Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki19.04.2021 - 10:35
3032Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO19.04.2021 - 10:36
3071UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w DZIALE EWIDENCJI MAJĄTKU19.04.2021 - 10:36
1444Nr 252 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.04.2021 - 10:36
1484Nr 69 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie powołania na kierunku pielęgniarstwo zaocznych zawodowych studiów licencjackich19.04.2021 - 10:36
2801UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r19.04.2021 - 10:36
2143Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 10:37
351Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)19.04.2021 - 10:37
2997Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora19.04.2021 - 10:38
245Nr 48 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2021 – plan działań19.04.2021 - 10:39
1627Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich19.04.2021 - 10:39
2010NR 98 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.04.2021 - 10:39
3823Nr 72/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 10:39
308Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 19.04.2021 - 10:39
741Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii19.04.2021 - 10:40
2510Nr 212 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 10:40
3986Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.19.04.2021 - 10:40
530UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 19.04.2021 - 10:40
879Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 19.04.2021 - 10:40
1514Nr 77/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.04.2021 - 10:40

Łącznie 28953619 odwiedzin dla wszystkich podstron.