Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1804Nr 251 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.06.2019 - 17:10
733konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 18.06.2019 - 17:11
2020Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 18.06.2019 - 17:11
21200Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 18.06.2019 - 17:11
1170Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201318.06.2019 - 17:11
5654Władze Wydziału Nauk Technicznych18.06.2019 - 17:11
2969w roku akademickim 2013/201418.06.2019 - 17:12
1482Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych18.06.2019 - 17:12
1140Nr 148 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z The University of New Brunswick w Kanadzie18.06.2019 - 17:12
2536Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku18.06.2019 - 17:13
1393Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”18.06.2019 - 17:13
2529Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.06.2019 - 17:13
1601Nr 612 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2013/201418.06.2019 - 17:13
1040Nr 270 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Ewie Świerczewskiej18.06.2019 - 17:13
5659Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.06.2019 - 17:14
5808Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.06.2019 - 17:14
13955Dział Inwentaryzacji18.06.2019 - 17:14
6287Dział Planowania i Analiz18.06.2019 - 17:14
5325Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen18.06.2019 - 17:14
1478UCHWAŁA Nr 892 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku 18.06.2019 - 17:14
10869Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych18.06.2019 - 17:14
1870Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych18.06.2019 - 17:14
1402Nr 614 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej18.06.2019 - 17:14
1332Nr 615 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej18.06.2019 - 17:15
3222Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej18.06.2019 - 17:15
1333Nr 616 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej18.06.2019 - 17:15
8362Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych18.06.2019 - 17:15
15042Wydział Humanistyczny18.06.2019 - 17:15
1322Nr 618 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej18.06.2019 - 17:15
1667NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.06.2019 - 17:16

Łącznie 21846898 odwiedzin dla wszystkich podstron.