Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
868Nr 10 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 21.09.2019 - 23:01
865Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 23:01
1774Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych 21.09.2019 - 23:01
2094Nr 62 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PRZYBYŁOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego21.09.2019 - 23:02
1931Nr 141/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 23:02
2405Nr 743 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO21.09.2019 - 23:02
17924Wydział Nauk Technicznych21.09.2019 - 23:02
18358Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa21.09.2019 - 23:02
6091Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...21.09.2019 - 23:02
3798Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2019 - 23:03
12935Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki21.09.2019 - 23:03
1654Nr 81/2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”21.09.2019 - 23:04
3498Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.21.09.2019 - 23:05
189Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 21.09.2019 - 23:05
1890Nr 139 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w celu utworzenia Klastra technologicznego pod nazwą „Klaster Energia i Środowisko”21.09.2019 - 23:05
1269Nr 140/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 23:06
2379Nr 133 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 21.09.2019 - 23:06
629Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmiń21.09.2019 - 23:07
20510Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt21.09.2019 - 23:07
4109Nr 206 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Hubertowi ORŁOWSKIEMU21.09.2019 - 23:07
1563Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201121.09.2019 - 23:07
2013Nr 648 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 23:07
2650Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn21.09.2019 - 23:07
495Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badaw21.09.2019 - 23:08
1583UCHWAŁA Nr 948 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. Jerze21.09.2019 - 23:10
1177Nr 20 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej21.09.2019 - 23:10
42598Kanclerz dr inż. Aleksander Socha21.09.2019 - 23:11
3253Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku21.09.2019 - 23:11
1605Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera21.09.2019 - 23:12
2150Nr 684 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności” 21.09.2019 - 23:12

Łącznie 22869897 odwiedzin dla wszystkich podstron.