Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1308Nr 130 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznaia tytułu honorowego profesora prof. zw. dr. hab. inż. Eustachemu Burce28.02.2021 - 14:07
4011Nr 111 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych 28.02.2021 - 14:15
121Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202128.02.2021 - 14:16
27615Studia stacjonarne na WNM28.02.2021 - 14:17
1601Nr 860 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej28.02.2021 - 14:18
1154Nr 267 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...28.02.2021 - 14:19
2667Nr 368 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2009 rok28.02.2021 - 14:20
690Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 14:23
1446Nr 57 z dnia 23 maja 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2003 roku28.02.2021 - 14:25
417DOROTA KRZYKOWSKA28.02.2021 - 14:25
3010Nr 240 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn28.02.2021 - 14:26
10954Władze Wydziału Nauki o Żywności28.02.2021 - 14:26
3051Nr 223 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych28.02.2021 - 14:27
64Informacja w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego WPiA28.02.2021 - 14:28
882Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy28.02.2021 - 14:28
4018Nr 234 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie włączenia jednostki ogólnouczelnianej – Katedry UNESCO - do struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki28.02.2021 - 14:30
1140Nr 34/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 28.02.2021 - 14:30
3881Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200728.02.2021 - 14:32
9688Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 28.02.2021 - 14:33
1388Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 28.02.2021 - 14:33
362Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli28.02.2021 - 14:33
1544Nr 27 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/201628.02.2021 - 14:34
382Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 28.02.2021 - 14:38
2033UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 28.02.2021 - 14:41
3007Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2021 - 14:43
496Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202228.02.2021 - 14:44
1020Nr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”28.02.2021 - 14:47
579JUSTYNA MOŻEJKO-CIESIELSKA28.02.2021 - 14:48
4751Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.28.02.2021 - 14:50
3353Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kształcenia28.02.2021 - 14:51

Łącznie 28491335 odwiedzin dla wszystkich podstron.