Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1644UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ25.09.2020 - 05:43
2088Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”25.09.2020 - 05:44
2945Nr 252 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie25.09.2020 - 05:45
2989Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.25.09.2020 - 05:46
507Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.09.2020 - 05:47
5681Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych25.09.2020 - 05:47
2738Nr 769 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:47
2430Nr 295 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 254 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 05:48
6879REKRUTACJA 25.09.2020 - 05:48
9556Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu25.09.2020 - 05:49
3840Konkurs na kwestora UWM w Olsztynie25.09.2020 - 05:49
2841Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO25.09.2020 - 05:49
1026Nr 71/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej25.09.2020 - 05:49
47Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego25.09.2020 - 05:49
2732STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji z podmiotami leczniczymi dotyczących prowadzenia przez te podmioty na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dz25.09.2020 - 05:51
15707Wydział Nauki o Żywności25.09.2020 - 05:51
1059Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:52
1280Nr 33 z dnia 23 października 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska25.09.2020 - 05:52
8624Sekretariat Kanclerza25.09.2020 - 05:52
196Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 25.09.2020 - 05:52
2296Nr 235 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok25.09.2020 - 05:52
3176Nr 39 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę25.09.2020 - 05:52
1322Nr 878 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś25.09.2020 - 05:52
2405Decyzja Nr 21/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2008/2009 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej25.09.2020 - 05:52
740Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 05:53
1327Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:53
1684NR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu25.09.2020 - 05:53
4159Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.09.2020 - 05:53
10604Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa25.09.2020 - 05:53
606Nr 82/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym25.09.2020 - 05:53

Łącznie 27012847 odwiedzin dla wszystkich podstron.