Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3426Nr 184 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety GUJSKIEJ19.04.2021 - 10:03
2754Nr 26/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość” 19.04.2021 - 10:04
2310Nr 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa” UWAGA!!! zmienione zarz. Nr 134/201419.04.2021 - 10:04
1813Wniosek o przyznanie materiałów promocyjnych19.04.2021 - 10:04
1795Nr 59 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM19.04.2021 - 10:05
2171Nr 33/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 10:05
2953Nr 729 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Dońskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, Federacja Rosyjska19.04.2021 - 10:05
2539Nr 805 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda19.04.2021 - 10:05
203Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 19.04.2021 - 10:06
1901Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.04.2021 - 10:06
3002Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok19.04.2021 - 10:07
1541Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska19.04.2021 - 10:07
542Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim19.04.2021 - 10:07
1657Nr 789 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja19.04.2021 - 10:08
260KAMILA REGIN19.04.2021 - 10:08
2039Nr 413 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.04.2021 - 10:08
1875Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku19.04.2021 - 10:08
2854Udostępnianie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych19.04.2021 - 10:08
4519Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn19.04.2021 - 10:08
1738Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu pt. „Studiuj informatykę na UWM”19.04.2021 - 10:08
2641Nr 288 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2009 rok19.04.2021 - 10:09
1123Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii19.04.2021 - 10:09
3256STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 10:09
5285Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 10:09
2825Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda19.04.2021 - 10:09
1377Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości19.04.2021 - 10:10
1221UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI - umowy na zastępstwo19.04.2021 - 10:11
2230UCHWAŁA Nr 964 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka CIAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 19.04.2021 - 10:11
4791Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.19.04.2021 - 10:12
4816Nr 204 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich19.04.2021 - 10:12

Łącznie 28953664 odwiedzin dla wszystkich podstron.